Bài tập excel – hàm lấy số nguyên (int) và số dư (mod)

Bài tập Excel – Hàm lấy số nguyên (int) và số dư (mod)

1. Link Download bài tập hàm INT và MOD trong excel

Like để download bài tập hàm INT và MOD trong excel

[sociallocker id=”515″]Link download[/sociallocker]

2. Video bài giải hàm INT và MOD trong excel

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.