Bài tập Excel về các hàm thời gian: Day, week, month

Click ngay để download miễn phí

1. Link Download bài tập hàm thời gian trong excel

Like để download bài tập hàm thời gian trong excel

Link download

2. Video bài giải hàm thời gian trong excel

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

Click ngay

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.