Bài tập Excel về các hàm thời gian: Day, week, month

1. Link Download bài tập hàm thời gian trong excel

Like để download bài tập hàm thời gian trong excel

Link download

2. Video bài giải hàm thời gian trong excel

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.