Bài tập hàm tách số tuần và ngày – Video giải bài tập

1. Link Download bài tập tách số tuần và ngày trong excel

Like để download bài tập hàm tách số tuần và ngày trong excel

Link download

2. Video bài giải tách số tuần và ngày trong excel

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.