Bài tập hàm trong excel: Min, max, average

Bài tập hàm trong excel: Min, Max, Average

1. Link Download bài tập hàm Min, max, average trong excel

Like để download bài tập hàm Min, Max, Average trong excel

Link download

=> Xem thêm: Cách sử dụng hàm Average

 

2. Video bài giải hàm Min, max, average trong excel

Đang được cập nhật, bạn cố chờ thêm chút nhé 🙂

he thong bai tap excel

One Response

  1. nguyễn thị thảo

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.