Hàm Average – cú pháp hàm, ví dụ hàm Average

Hàm Average – cú pháp hàm, ví dụ hàm Average

Hàm Average – cú pháp hàm average, ví dụ hàm Average có hình ảnh minh họa. Cách sử dụng hàm Average trong excel 2003 giống với excel 2007 2010 2013.

Hàm average thuộc nhóm những hàm excel phổ biến và hay được sử dụng nhất; thường được dùng để tính số trung bình: điểm trung bình học tập, doanh số trung bình của một công ty,…

1. Định nghĩa hàm average

Hàm average là hàm tính số trung trình.

Thông qua ví dụ dưới đây bạn có thể hình dung dễ dàng tác dụng của hàm average.

Với danh sách điểm thi có 2 môn là Toán và Văn, chúng ta cần tính điểm trung bình cho học sinh trong kỳ thi này.

2. Cú pháp hàm Average

= Average (Number 1, number 2, ….)

Number 1, number 2 hay number n được thể hiện bởi các ô trong excel hoặc là một số tự đánh vào công thức. Hoặc toàn bộ Number1, number2,… được thể hiện bởi địa chỉ của một vùng ô.

3. Có 3 cách tính điểm trung bình:

Ad vào các ô F4, G4, H4 công thức sử dụng cho dòng số 5 ở các cột tương ứng. Khi nhập công thức đó vào dòng số 5, Excel sẽ tính điểm trung bình cho học sinh Phạm Bích. Nhập xong cho dòng 5, ta chỉ cần copy công thức xuống các dòng còn lại, excel sẽ tự động tính toán điểm trung bình cho các học sinh còn lại. Do đó, Ad chỉ bạn cách tính điểm trung bình cho học sinh Phạm Bích như sau:

– Cách 1: = (D5 + E5)/2 : Đây là công thức đơn giản nhất để tính điểm trung bình (D5= điểm toán, E5  = điểm văn)

Tuy nhiên nếu có 20 môn, mà làm theo công thức này thì nguy quá 😀

– Cách 2: = sum(D5:E5)/2: Hàm sum (D5:E5) có tác dụng tính tổng tất cả các giá trị có trong vùng từ D5 đến E5. Sau đó ta phải xác định trong vùng D5:E5 có bao nhiêu giá trị để điền vào mẫu số. Trong ví dụ này là 2, tuy nhiên nếu có mấy chục cột mà phải ngồi đếm thế này thì tốn thời gian quá.

– Cách 3: 2 cách trên có tác dụng khá tốt với số lượng ít số dùng cho việc tính trung bình. Và để tính số trung bình của nhiều giá trị (lên tới hàng trăm nghìn đều được) thì ta dùng hàm Average\

Cú pháp hàm Average trong ví dụ này như sau:

= Average (D5:E5).

Excel tự động tính

– Tổng các giá trị nằm trong vùng để làm tử số

– và số lượng các giá trị trong vùng để làm mẫu số

– Tiếp đến là thực hiện phép chia tử số/ mẫu số để tính ra số trung bình của các giá trong vùng.

 

ham average cach su dung ham average cu phap ham average hàm average

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.