Hàm làm tròn số lên – làm tròn số xuống trong excel

ham roundup rounddown lam tron len lam tron xuong trong excel 1

Hàm roundup – rounddown trong excel/ làm tròn số lên – làm tròn số xuống

Hàm roundup – rounddown trong excel giúp bạn làm tròn số lên hoặc làm tròn số xuống trong excel. Ad đã có bài viết về hàm round – hàm làm tròn số trong excel với qui tắc làm tròn lên hoặc xuống tùy theo giá trị thực tế sau dấu phẩy. Hôm nay ad sẽ trao đổi về 2 hàm còn lại của nhóm hàm làm tròn đó là:

– Hàm roundup

– Hàm rounddown

Mời bạn xem: Cách sử dụng hàm round trong excel

1. Hàm round up – làm tròn lên trong excel

Cú pháp hàm roundup:

= Roundup (Number, num_digits)

Number: Số muốn làm tròn

Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn lên

2. Hàm rounddown – làm tròn xuống trong excel

Cú pháp hàm rounddown:

= Rounddown (Number, num_digits)

Number: Số muốn làm tròn

Num_digits: Số lượng chữ số sau dấu phẩy muốn làm tròn xuồng

3. Ví dụ minh họa hàm roundup, rounddown

ham roundup rounddown lam tron len lam tron xuong trong excel

 

Cột D ta dùng hàm roundup để làm tròn lên cho tất cả các số thuộc cột B và Ad làm tròn lên 1 chữ số sau dấu phẩy. Do đó công thức là:

D4 = Roundup (B4,1) = 1.2

Tương tự, copy công thức xuống cho các ô còn lại trong cột D, ta vẫn thu được kết quả là 1.2 bất chấp việc chữ số thứ 2 sau dấu phẩy là 2, 5 và 9.

Cột E ta dùng hàm rounddown để làm tròn xuống 1 chữ số sau dấu phẩy. Do đó kết quả thu được đều là 1.1

 

5 Comments

  1. phuthanh84
  2. Phuong Lan
    • Admin
  3. Giang

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.