Hàm value trong excel 2003 2007 2010 Cách sử dụng

cach su dung ham value trong excel 1 hàm valueHàm value là một hàm quan trọng trong xử lý kết quả của một hàm xử lý chuỗi văn bản, ký tự (Left, right, mid).

Đặc biệt khi các bạn kết hợp với các hàm tìm kiếm như vlookup, các bạn sẽ thấy tác dụng của hàm này lớn như thế nào.

Bài viết dưới đây của ad sẽ giúp các bạn hiểu rõ và thành thạo hàm này trong vài phút.

1. Định nghĩa hàm value

Là hàm excel được dùng để chuyển một số đang ở định dạng text thành định dạng số.

2. Cú pháp hàm value:

Cú pháp hàm value được viết như sau:

= Value (Text)

Cú pháp cực kỳ đơn giản, phải nói là không thể đơn giản hơn được. Hiểu một cách nôm nà thì hàm này sẽ qui đổi giá trị trong công thức từ Dạng văn bản sang dạng số.

Tuy nhiên, nếu giá trị đó đúng là văn bản thì sao nhỉ ví dụ như: = Value (“hong roi”)

Bạn có thể mở excel lên và thử luôn ví dụ trên xem excel trả về giá trị gì nhé.

3. Giải thích cách sử dụng hàm value thông qua ví dụ ở ảnh đầu bài viết

cach su dung ham value trong excel 2.jpg

 

Dòng số 1: Khi sử dụng hàm Right để tách 2 ký tự cuối cùng của chuỗi text CPU20, bằng mắt thường ta thấy giá trị trả về là số 20. Tuy nhiên excel không tự hiểu đó là định dạng số – Bạn có thể để ý trong cột kết quả, thì giá trị trả về nằm bên trái của ô => chứng tỏ giá trị trả về được excel hiểu là TEXT.

Để chuyển kết quả trả về từ định dạng Text sang định dạng số, ta dùng hàm Value với cú pháp giống như trong hình phía trên.

4. Ứng dụng hàm value khi kết hợp với hàm IF

Chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa việc sử dụng hàm value và không sử dụng hàm value trong ví dụ về việc sử dụng hàm If dưới đây.

If (Right (G23,2) =20, True, False) = False

If (Value (Right(G24,2)) = 20, True, False) = True

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.