CÔNG TY TNHH WEBKYNANG VIỆT NAM

Thông tin liên hệ

  • Founder: Phạm Xuân Trường
  • Email: Webkynang.vn@gmail.com
  • Điện thoại: 024 2239 73 73
  • Hotline: 0168 997 8430
  • Thời gian làm việc: 09h00 – 17h00 (T2-T6)
  • Address: Tầng 6, Tòa nhà Sannam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Thiết kế phần mềm quản lý doanh nghiệp: Kho, Bán hàng, Công nợ, ERP (w)
  • Đào tạo Excel nâng cao cho doanh nghiệp
  • Tư vấn quản trị hoạt động tài chính, kế toán: Dòng tiền, Báo cáo quản trị…
  • Hỗ trợ kiến thức cho doanh nghiệp nói chung và startup nói riêng