Thông tin chuyển khoản

Click ngay để download miễn phí

Hãy chuyển khoản cho Ad theo tài khoản dưới đây, khi bạn:

– Bạn muốn mua FILE mẫu excel

– Bạn muốn học excel online

– Bạn muốn Ad thiết kế file kế toán, quản lý bán hàng, quản lý lao động cho công ty bạn,…

Sau khi chuyển khoản, email thông báo cho tới ad tại: Webkynang.vn@gmail.com.

Nội dung thanh toán: Địa chỉ email _ Tên file/ khóa học/…

vcbNgân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Thành Công

Tỉnh: Hà Nội

Chủ tài khoản: Phạm Xuân Trường

Số tài khoản: 0451 000 233 214

Click ngay

One Response

  1. Bùi Phước

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.