Hàm VLOOKUP bị lỗi N/A | Nguyên nhân & Cách xử lý

Hàm VLOOKUP bị lỗi N/A | Nguyên nhân & Cách xử lý

Hầu như ai sử dụng excel cũng gặp trường hợp hàm Vlookup bị lỗi N/A. Chỉ trong 1 – 2 phút bạn sẽ hiểu rõ nguyên nhân, cách nhận biết và cách xử lý lỗi N/A khi dùng hàm vlookup. Ngoài ra, bạn cũng nên biết, các hàm sau cũng hay gặp lỗi N/A: Hlookup: Hàm tìm kiếm...