Hàm IMAGINARY

Cú pháp hàm IMAGINARY có các đối số sau đây: Inumber Bắt buộc. Số phức mà bạn muốn tìm hệ số ảo của nó. Chú thích. Sử dụng COMPLEX để chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức. 1. Định nghĩa hàm IMAGINARY Trả về hệ số ảo của số phức dạng x + yi hay x + yj 2. Cú...

Hàm BESSELJ – Học excel miễn phí cùng Webkynang

BESSELJ(X, N), Cú pháp hàm BESSELJ có các đối số sau đây: X Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm. N Bắt buộc. Bậc của hàm Bessel. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt. Chú thích. Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! . 1. Định...

Hàm CONVERT – Hàm đổi đơn vị tính trọng lượng khối lượng, khoảng cách, nhiệt độ, …

Sẽ có rất nhiều lúc chúng ta muốn biết 1 inch bằng bao nhiêu centimet, 1 pound nghĩa là mấy ký, v.v… Excel cung cấp cho chúng ta một công cụ để chuyển đổi các đơn vị đo lường, từ hệ đo lường này sang hệ đo lường khác. Đó là hàm CONVERT(). 1. Định Nghĩa hàm...
Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau

Tổng hợp dữ liệu từ nhiều sheet khác nhau trong excel như thế nào? Làm thế nào để tổng hợp dữ liệu từ nhiều file khác nhau? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người muốn biết để tổng hợp dữ liệu trong excel. Trong một file excel có nhiều sheet khác nhau, mỗi sheet được phân...
Chuyên Đề Ứng Dụng Excel – Báo Cáo Tài Chính.

Chuyên Đề Ứng Dụng Excel – Báo Cáo Tài Chính.

Do nhu cầu học và tìm hiểu về báo cáo tài chính của mọi người tăng cao, và có nhu cầu học trong khu vực nội thành. Nên Webkynang Việt Nam tổ chức riêng, một buổi chuyên về Báo cáo tài chính và học tại Khuất Duy Tiến để cho mọi người tiện đi lại. Chuyên đề ứng dụng...
Căn lề trong excel

Căn lề trong excel

Căn lề trong excel việc cần thiết nên làm. Để trình bày một văn bản đẹp, thì phải sắp xếp bố cục nội dung hợp lý, căn lề trái phải, trên, dưới trang. Viêc căn lề trang hầu như thường làm trong word, nhưng không hẳn chỉ ở trong word mà còn ở trong excel. Vậy căn lề...