Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN (LEVEL 1)

Khóa học này cung cấp các kiến thức cơ bản tới nâng cao level 1 về định dạng có điều kiện (Conditional Formatting). Học xong khóa này bạn có thể tự tin để kiểm soát nhiều đầu mục công việc.

=

Conditional Formatting (CF) là gì

3’48”

=

Tạo, Sửa, Xóa CF

3’43”

=

Giới thiệu về các điều kiện mặc định

2’27”

=

Giới thiệu tạo điều kiện nâng cao

7’45”

=

Bôi màu các ô có giá trị lớn hơn một số

6’17”

=

Bôi màu các ô có giá trị nhỏ hơn một số & nhiều điều kiện định dạng

3’31”

=

Bôi màu các ô có giá trị nằm giữa 2 số

2’26”

=

Bôi màu các ô có giá trị bằng một số

4’31”

=

Bôi màu các ô có chứa một chuỗi văn bản ta muốn

4’11”

=

Bôi màu các ô bằng ngày: hôm nay, hôm qua,...

5’28”

=

Bôi màu để tìm giá trị trùng, duy nhất

4’13”

=

Top/ Bottom 10 items - Bôi màu nhóm các giá trị lớn/ nhỏ nhất

3’36”

=

Top/ Bottom 10% - Bôi màu các ô thuộc nhóm 10% giá trị lớn nhất

3’49”

=

Above average - Bôi màu các ô lớn hơn giá trị trung bình

2’21”

=

Data bar - chèn biểu đồ thanh ngang trong ô excel

3’13”

=

Color scale

..’..”

=

Icon sets

..’..”

ĐÀO TẠO EXCEL DOANH NGHIỆP

Chương trình đào tạo Excel nghiệp được thiết kế chuyên biệt và phù hợp với từng doanh nghiệp.

Không đi theo 1 giáo án chung. Điều này giúp cho chất lượng đào tạo Excel ở mức cao nhất.

 

TỔNG HỢP MẪU EXCEL (PRO)

Webkynang Việt Nam là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam về phát triển các ứng dụng, file mẫu Excel dành cho doanh nghiệp.

Các mẫu file đáp ứng gần như đầy đủ các nhu của doanh nghiệp. Đặc biệt là dịch vụ thiết kế riêng theo yêu cầu

 

BẠN CẦN HỖ TRỢ

Liên hệ Webkynang bằng email/ cửa sổ chát

cach-truong-kiem-80-tr-ngay