Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm right là một trong những hàm xử lý dữ liệu hay được sử dụng trong excel. Cách sử dụng hàm tách ký tự right trong excel 2007 giống với excel 2003 2010 2013.

Chúng ta có thể sử dụng hàm này độc lập hoặc kết hợp với các hàm excel khác để tìm kiếm, tính toán dữ liệu như: Vlookup, Hlookup, IF,…

 

1. Định nghĩa hàm Right (ý nghĩa của hàm right là gì)

Định nghĩa của hàm này khá đơn giản:

Hàm right là hàm excel dùng để tách một hoặc một số ký tự từ một chuỗi văn bản (text) trong excel tính từ phía bên phải của chuỗi.

 

2. Cú pháp

= Right (Chuỗi văn bản, số lượng ký tự muốn lấy)

– Chuỗi văn bản có thể là:

+ Chuỗi văn bản nằm trong dấu “”

+ Hoặc là địa chỉ ô chứa chuỗi văn bản

– Số lượng ký tự:

Chúng ta đánh trực tiếp số lượng vào trong công thức.

Khi sử dụng hàm này, chúng ta phải chỉ cho excel biết chuỗi văn bản gốc là chuỗi nào, ta muốn lấy bao nhiêu ký tự từ chuỗi văn bản tính từ bên phải của chuỗi.

Bạn hãy xem ví dụ phía dưới để rõ hơn nhé.

 

3. Ví dụ hàm right

Ví dụ về đánh trực tiếp chuỗi văn bản vào trong công thức.

= Right (“Webkynang.vn”, 2) = vn

= Right (“Webkynang.vn”, 3) = .vn

= Right (“Webkynang.vn”, 5) = ng.vn

Ví dụ về việc sử dụng hàm để tách từ địa chỉ ô chứa chuỗi văn bản

ham right cach su dung ham right y nghia ham right 1 hàm right

4. Ứng dụng hàm tách ký tự trong kết hợp với các hàm khác

Hàm này được sử dụng rất nhiều trong công việc hàng ngày tại các doanh nghiệp, trường học. Thường được sử dụng kết hợp với các hàm excel khác:

– Vlookup và Hlookup : để tìm kiếm thông tin, tra cứu dữ liệu

– If : để làm điều kiện dựa trên dữ liệu so sánh cho trước

 

Ứng dụng thực tế của hàm Right trong thực tế công việc như thế nào?

Tại các doanh nghiệp bán hàng và sản xuất có số lượng hàng hóa nhiều sẽ được tổ chức thành các danh mục hàng hóa. Tại đó mã hàng sẽ được xây dựng theo một quy tắc nhất định.

Một nhóm ký tự cuối của mã hàng sẽ liên kết một thông tin nào đó có trong danh mục hàng hóa, vật tư. Mỗi khi bán hàng hoặc đưa vào sản xuất, nhập thông tin mã hàng => Theo yêu cầu thì các thông tin liên quan đến mã hàng đó phải tự động được điền vào trong bảng dữ liệu hiện hành.

Tại đây, hàm Right được kết hợp với 2 hàm tìm kiếm trên để phát huy tác dụng của mình.

Bạn hãy tham khảo hình ảnh dưới để để thấy được sự kết hợp của hàm hlookup và right nhé.

ham right cach su dung ham right y nghia ham right 1

Ý nghĩa của dấu $ trong công thức trên là gì?

Ngoài ra bạn có thể xem ví dụ cụ thể về việc kết hợp hàm HLookup và Right tại bài viết sau:

 

ham right cach su dung ham right y nghia ham right 2

cach-truong-kiem-80-tr-ngay