Hàm SUMIFShàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. Chỉ dùng cho excel từ phiên bản 2007 trở lên.

  • Định nghĩa hàm
  • Cú pháp hàm SUMIFS
  • Ví dụ thực tế

1. ĐỊNH NGHĨA HÀM SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm excel dùng để tính tổng có nhiều điều kiện trong excel.

Hàm tính tổng có nhiều điều kiện SUMIFS có thể sử dụng được trong mọi phiên bản excel cao hơn gồm: excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019..

Để tính tổng nhiều điều kiện trong excel 2003 trở về trước dùng các hàm sau:

2. Cú pháp hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel

= SUMIFS (Sum_range, Criteria_range1, Criteria1, Criteria_range2, Criteria2, Criteria_range3, Criteria3,…)

Diễn giải:

– Sum_range: Là vùng tính tổng

– Criteria_range1: Vùng điều kiện số 1

– Criteria1: Điều kiện tính tổng số số 1

3. Ví dụ SUMIFS (hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel)

Tính tổng doanh số cửa hàng LA, với mặt hàng Cam1. Trong hình dưới, ad đã bôi vàng 2 dòng thỏa mãn 2 điều kiện:

 

Trong trường hợp này bạn dùng SUMIFS, diễn giải việc lấy dữ liệu như sau:

= SUMIFS (Cột thành tiền, Cột Cửa hàng, Điều kiện “LA”,Cột Tên hàng,Điều kiện “Cam 1”)

= SUMIFS (F5:F12,C5:C12,”LA”,D5:D12,“Cam 1”)

ham sumifs - ham tinh tong nhieu dieu kien trong excel 2003 2007 2010 2013 1

Một ví dụ khác về tính tổng có điều kiện với SUMIFS trong thực tế công việc kế toán doanh thu.

Tính tổng doanh số theo tháng và theo ngày.

Cach su dung ham day ket hop sumifs va month hàm day

4. Bài tập hàm SUMIFS – hàm tính tổng có nhiều điều kiện trong excel

Click để download bài tập từ cơ bản tới nâng cao:

 

Để luôn cập nhật kiến thức về Excel – Bạn nên đăng ký nhận bài viết mới qua email nhé:

Click để đăng ký

Lưu ý: Sau khi đăng ký, bạn hãy vào email vừa đăng ký để xác nhận đăng ký (Có thể thư kích hoạt bị rơi vào hòm thư spam – bạn hãy vào hòm thư spam để kiểm tra nhé)