Hàm sumifs – hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel

Hàm sumifs là hàm được nâng cấp từ hàm sumif từ excel 2007 trở đi và là hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel.

  • Định nghĩa hàm
  • Cú pháp hàm Sumifs
  • Ví dụ thực tế

Trong thực tế công việc, hàm Sumifs áp dụng nhiều trong các công việc thống kê như:

  • Tài chính
  • Kiểm soát/
  • Kế toán
  • Sale
  • Admin
  • Kho
  • Hành chính nhân sự

1. Định nghĩa hàm sumifs

Hàm sumifs là hàm excel dùng để tính tổng có nhiều điều kiện trong excel.

Hàm tính tổng có nhiều điều kiện SUMIFS không dùng được trong excel 2003; Và có thể sử dụng được trong mọi phiên bản excel cao hơn gồm: excel 2007, 2010, 2013

2. Cú pháp hàm sumifs (hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel)

Cú pháp tiếng anh:

ham sumifs - ham tinh tong nhieu dieu kien trong excel 2003 2007 2010 2013 1

 

Tương tự bạn có thể viết nhiều nhóm điều kiện khác nhau, ví dụ như:

= Sumifs (Sum_range, Criteria_range1, Criteria1, Criteria_range2, Criteria2, Criteria_range3, Criteria3,…)

Cú pháp tiếng việt:

= Sumifs (Vùng tính tổng, Vùng điều kiện 1, Điều kiện 1, Vùng điều kiện 2, Điều kiện 2, …)

– Sum_range: Là vùng tính tổng

– Criteria_range1: Vùng điều kiện số 1

– Criteria1: Điều kiện tính tổng số số 1

 

3. Ví dụ cách sử dụng hàm sumifs (hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel)

3.1. Yêu cầu của bài tập:

Trong bảng kê bán hàng của công ty TNHH WEBKYNANG Việt Nam:

Ngày 1 và 2 tháng 01 năm 2015: Có liệt kê số lượng và doanh số bán hàng của 3 mặt hàng: Cam1, Cam2, Cam3 tại 2 cửa hàng LA và LB.

Sếp (Quản lý/Giám đốc) bạn có hỏi bạn, doanh số mặt hàng Cam 1 tại cửa hàng LA từ đầu tháng tới giờ là bao nhiêu?

Trong hình dưới, ad đã bôi vàng 2 dòng thỏa mãn 2 điều kiện:

Cửa hàng = LA

Tên hàng = Cam1

Dễ dàng ta tính được tổng doanh số của mặt hàng Cam1 tại của hàng LA là bao nhiêu. Nhưng nếu bảng kê bán hàng lên tới 1000 dòng thì bạn không thể nhìn mắt thường mà cộng được.

hàm sumifs cách sử dụng hàm sumifs ham sumifs - ham tinh tong nhieu dieu kien trong excel 2003 2007 2010 2013 1

3.2. Phân tích cách sử dụng hàm
Hàm sumif là hàm tính tổng 1 điều kiện thì không thể đáp ứng được cả 2 điều kiện.

Đây chính là ý nghĩa của việc tồn tại hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel. Trong trường hợp này bạn dùng Sumifs, diễn giải việc lấy dữ liệu như sau:

= SUMIFS (Cột thành tiền, Cột Cửa hàng, Điều kiện “LA”,Cột Tên hàng,Điều kiện “Cam 1”)

Thành tiền: Vùng tính tổng

Cửa hàng : Nhóm vùng điều kiện và điều kiện số 1

“LA”: Điều kiện tìm kiếm số 1. Đặt trong dấu nháy kép để phân biệt LA là text

Tên hàng : Nhóm vùng điều kiện và điều kiện số 2

Cam 1: Điều kiện tìm kiếm số 2. Đặt trong dấu nháy kép để phân biệt Cam 1 là text

Bây giờ chúng ta chỉ việc thay công thức diễn giải trên bằng địa chỉ ô là xong. Mời bạn tham khảo cách sử dụng hàm tính tổng nhiều điều kiện trong excel – sumifs trong hình sau nhé.

ham sumifs - ham tinh tong nhieu dieu kien trong excel 2003 2007 2010 2013 1

4. Bài tập hàm sumifs – hàm tính tổng có nhiều điều kiện trong excel

Click để download bài tập hàm sumifs từ cơ bản tới nâng cao:

 

Để luôn cập nhật kiến thức về Excel – Bạn nên đăng ký nhận bài viết mới qua email nhé:

Click để đăng ký

Lưu ý: Sau khi đăng ký, bạn hãy vào email vừa đăng ký để xác nhận đăng ký (Có thể thư kích hoạt bị rơi vào hòm thư spam – bạn hãy vào hòm thư spam để kiểm tra nhé)