Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm T trong excel trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị. Cú pháp =T(value)….. Là một trong những hàm cơ bản, nằm trong nhóm hàm văn bản và chuỗi.

Cùng theo dõi bài viết dưới đây về các sử dụng hàm nhé!

ĐỊNH NGHĨA HÀM T

Trả về văn bản được tham chiếu tới giá trị.

CÚ PHÁP

=T(value)

Trong đó:

 • Value: Giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
  • Nếu giá trị là văn bản (Text) hoặc tham chiếu đến văn bản, thì T trả về giá trị văn bản đó.
  • Nếu giá trị không phải Text, thì T trả về giá trị rỗng “”.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Nếu giá trị là văn bản hoặc tham chiếu đến văn bản, thìT trả về giá trị. Nếu giá trị không tham chiếu đến văn bản. T trả về “” (văn bản trống).
 • Nhìn chung bạn không cần dùng, T trong công thức vì Microsoft Excel tự động chuyển đổi giá trị khi cần. Hàm này được cung cấp để tương thích với các chương trình bảng tính khác.

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng thực hiện một số ví dụ sau đây, để biết cách sử dụng hàm bạn nhé!

Ví dụ: Kiểm tra một số giá trị sau:

Cách làm:

+ Nhập công thức tại ô C6

=T(B6)

hàm T

+ Kết quả trả về tại ô C6 là Áo mưa. Vì nó là văn bản nên hàm trả về là văn bản

hàm T

+ Nhập công thức ô C7.

=T(B7)

+ Kết quả trả về là trống (), vì nó là số.

+ Tương tự ô C8. Kết quả trả về là trống vì nó là giá trị logic.

hàm T

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm T trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh xảy ra sai sót.

Tham khảo thêm:

 • CHAR – Hàm Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI sang ký tự tương ứng.
 • CLEAN – Hàm loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi
 • CODE – Hàm trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text
 • DOLLAR – Hàm chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ)
 • EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản
 • FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định
 • T – Hàm trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị.
cach-truong-kiem-80-tr-ngay