Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm PMT trong excel là hàm tài chính trả về khoản thanh toán định kỳ cho khoản vay. Cú pháp hàm =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type]). Trong đó rate: lãi suất cho khoản vay, nper: tổng số cho khoản vay,…

ĐỊNH NGHĨA HÀM PMT

Hàm PTM trong excel là một hàm tài chính trả về khoản thanh toán định kỳ cho khoản vay. Bạn có thể sử dụng chức năng  NPER để tìm ra các khoản thanh toán cho một khoản vay. Với số tiền cho vay, số kỳ hạn và lãi xuất.

MỤC ĐÍCH

Nhận khoản thanh toán định kỳ cho khoản vay

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

Thanh toán khoản vay như một con số

CÚ PHÁP

=PMT( rate, nper, pv,[fv], [type])

Trong đó:

  • Rate: Lãi xuất cho khoản vay
  • Nper: Tổng số cho khoản vay
  • Pv: Giá trị hiện tại hoặc tổng  giá trị của tất cả các khoản thanh toán cho vay hiện nay.
  • Fv: Giá trị tương lai hoặc số dư tiền mặt bạn muốn sau lần thanh toán cuối cùng được thực hiện. Mặc định là 0
  • Type: Khi đến kỳ hạn thanh toán, 0 là cuối  kỳ, 1 là đầu kỳ

CÔNG THỨC CHUNG

=PMT( tỷ lệ, thời gian, – số tiền)

CÁCH SỬ DỤNG HÀM PMT TRONG EXCEL

Ví dụ: Tính khoản vay thanh toán của Loan. Sử dụng PMT để xác định số tiền thanh toán khoản vay

Giải đáp

Trong ví dụ này, muốn tìm khoản thanh toán cho khoản vay 5000 đô la với lãi suất 4.5% với thời hạn là 60 tháng. Để thực hiện việc này, chúng ta cần xác định các thành phàn của hàm PMT như sau:

  • Rate ( lãi suất) là 4.5% chia cho 12 tháng, đại diện cho lãi hàng năm, cần lãi định kỳ.
  • Nper: Số lượng thời gian đến từ ô C7 là 60 tháng. Kỳ hàng tháng cho khaorn vay trong 5 năm
  • Pv: Số tiền vay là ô C5. Sử dụng toán tử trừ đi làm cho giá trị này âm đại diện cho khoản nợ.

Sau khi xác định xong, chúng ta áp dụng công thức chung

Hàm PMT

Kết quả hàm PMT trả về $93.22

LƯU Ý SỬ DỤNG

Hàm PMT trong excel có thể sử dụng để tìm ra cá khoản thanh toán trong tương lai cho khoản vay. Nếu như thanh toán và lãi suất không đổi.

Ví dụ: Nếu bạn vay $10.000 cho khoản vay 24 tháng với lãi suất là 8% hàng năm. Hàm PMT sẽ giúp bạn tính ra các khoản thanh toán hàng tháng của bạn là bao nhiêu. Tính được cả số tiền gốc và lãi bạn phải trả mỗi tháng .

Lưu ý:

  • Khoản thanh toán được hàm PMT trong excel  trả lại bao gồm tiền gốc và tiền lãi. Nhưng sẽ không bao gồm bất kỳ khoản thuế, khoản thanh toán dự trữ hoặc phí nào.
  • Hãy chắc chắn rằng bạn phù hợp với các đơn vị bạn cung cấp cho tỷ lệ và nper. Nếu bạn thực hiện thanh toán hàng tháng cho khoản vay 3 năm với lãi suất là 12%. Hãy sử dụng 12% /12 cho tỷ lệ và 3*12 cho nper. Đối với các khoản thanh toán hàng năm cho cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% cho tỷ lệ và 3 cho nper.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số hàm tài chính khác như:

Hàm FV – Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư

Tính giá trị tương lai khoản đầu tư với lãi suất kép – Hàm FVSCHDULE

cach-truong-kiem-80-tr-ngay