Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430
Hàm ABS tính giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ABS tính giá trị tuyệt đối của một số

Hàm ABS lấy giá trị tuyệt đối của một số hoặc một biểu thức, một công thức, một phép toán. Giá trị trả về luôn là số nguyên dương. Tương tự như INT là lấy số nguyên, MOD lấy số dư của một phép chia. Lưu ý MOD chỉ tính toán với phép chia. TÓM LƯỢC HÀM ABS TRONG EXCEL...
Hàm DSUM sử dụng như thế nào cho hiệu quả

Hàm DSUM sử dụng như thế nào cho hiệu quả

Hàm DSUM sử dụng như thế nào cho hiệu quả Tóm lược Hàm DSUM trong excel Hàm DSUM là hàm tính tổng theo điều kiện. Hàm trả về giá trị tổng khi thỏa mãn các điều kiện được cho trước theo các tiêu chí. Các giá trị tổng được trích xuất từ một trường nhất định trong cơ sở...
cach-truong-kiem-80-tr-ngay