Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm HYPERLINK sẽ tạo ra một kết nối, một siêu liên kết đến một ví trí khác trong cửa sổ làm việc hiện tại, một website khác. Khi bạn bấm vào một ô có chứa một HYPERLINK, excel sẽ nhảy đến vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu mà bạn đã chỉ định.

ĐỊNH NGHĨA HÀM HYPERLINK

Được dùng để tạo một kết nối, một siêu liên kết đến một ví trí khác trong cửa sổ làm việc hiện tại, một website khác.

CÚ PHÁP

=HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

Trong đó:

 • Link_location: Đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở.
  • Link_location có thể tham chiếu tới một vị trí trong tài liệu.
  • Chẳng hạn như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đã đặt tên trong trang tính hay trong sổ làm việc Excel, hoặc tới một thẻ đánh dấu trong tài liệu Microsoft Word.
  • Đường dẫn có thể đến một tệp được lưu trữ trên ổ đĩa cứng.
  • Đường dẫn cũng có thể là một đường dẫn quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ, hoặc là đường dẫn Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL)
 • Friendly_name: Là nội dung liên kết (cũng chính là jump text or anchor text) được hiển thị trong ô tính. Nếu bạn bỏ qua thì đối số link_location sẽ được hiển thị là nội dung liên kết luôn.

LƯU Ý SỬ DỤNG:

 • Nếu đường dẫn liên kết không tồn tại hoặc bị hỏng, hàm Hyperlink sẽ báo lỗi khi bạn nhấp chuột vào ô tính.
 • Nếu hàm tính cho về kết quả lỗi là #VALUE! Hoặc #N/A xuất hiện trong một ô, rất có thể vấn đề là với đối số friendly_name trong hàm Hyperlink của bạn.

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Liên kết các nội dung sau:

HYPERLINK tạo lối tắt đến vị trí trong cùng file Excel như sau:

hàm hyperlink

Để tạo lối tắt đến thư mục hoặc tệp bất kỳ, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

hàm hyperlink

Khi nhấp chuột vào đường dẫn, thư mục hoặc tệp sẽ tự động mở.

Để tạo đường dẫn đến trang web bất kỳ, bạn có thể sử dụng công thức như sau:

hàm hyperlink

Khi nhấp chuột vào đường dẫn, trang web sẽ tự động mở trên trình duyệt mặc định của bạn.

Tham khảo thêm nhóm hàm Tìm kiếm & Tham chiếu:

 • CHOOSE – Hàm chọn một giá trị trong một danh sách
 • INDEX – Hàm tham chiếu để lấy giá trị khi biết số thứ tự dòng, cột
 • OFFSET – Hàm trả về tham chiếu đến một vùng nào đó, bắt đầu từ một ô, hoặc một dãy ô.
cach-truong-kiem-80-tr-ngay