Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

IZI ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA HẦU HẾT CÁC NGÀNH NGHỀ 

 

1. SẮT THÉP

IZI KHO – SẮT THÉP

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – SẮT THÉP         

                                                              

2. VẬT TƯ XÂY DỰNG

IZI KHO – VẬT TƯ XÂY DỰNG

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – VẬT TƯ XÂY DỰNG   

 

3. NHÔM KÍNH

IZI KHO – NHÔM KÍNH

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – NHÔM KÍNH      

 

4. QUẢN LÝ NGÀNH SƠN

IZI KHO – SƠN

   

 

IZI BÁN HÀNG, KHO – SƠN     

  

 

5. QUẢN LÝ QUẢN LÝ NGÀNH ĐIỆN MÁY – THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ: ĐIỆN TỬ, ĐIỆN LẠNH, DÂN DỤNG

IZI KHO – ĐIỆN MÁY & THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – ĐIỆN MÁY & THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

 

6. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH DOANH CỬA HÀNG MẸ & BÉ

IZI KHO – MẸ & BÉ THỜI TRANG

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – MẸ & BÉ THỜI TRANG   

 

7. KIỂM SOÁT TẠI CỬA HÀNG MỸ PHẨM

IZI KHO – MỸ PHẨM LÀM ĐẸP

   

 

IZI BÁN HÀNG, KHO – MỸ PHẨM LÀM ĐẸP  

      

8. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CỬA HÀNG THỰC PHẨM – DƯỢC PHẨM

IZI KHO – THỰC PHẨM & DƯỢC PHẨM

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – THỰC PHẨM & DƯỢC PHẨM

 

9. IZI QUẢN LÝ BÁN HÀNG, KINH DOANH NGÀNH THỜI TRANG, PHỤ KIỆN

IZI KHO – LINH KIỆN NGÀNH THỜI TRANG

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – LINH KIỆN NGÀNH THỜI TRANG       

10. KIỂM SOÁT HÀNG HÓA, BÁN HÀNG HIỆU QUẢ TẠI SIÊU THỊ – TẠP HÓA

IZI KHO – SIÊU THỊ & TẠP HÓA

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – SIÊU THỊ & TẠP HÓA      

11. QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM, SÁCH, BÁO

IZI KHO – NGÀNH HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM, SÁCH, BÁO

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – NGÀNH HÀNG VĂN PHÒNG PHẨM, SÁCH, BÁO         

12. KIỂM SOÁT BÁN HÀNG, KHO HÀNG HÓA LĨNH VỰC QUÀ TẶNG – HOA

IZI KHO – QUÀ TẶNG & HOA

   

IZI BÁN HÀNG, KHO – QUÀ TẶNG & HOA