Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel
Ứng dụng VBA để lập Báo cáo Chuyên nghiệp và giao lưu về Excel nâng cao cùng Trường PX

Ứng dụng VBA để lập Báo cáo Chuyên nghiệp và giao lưu về Excel nâng cao cùng Trường PX

Học VBA ứng dụng để lập báo cáo Chuyên nghiệp và giao lưu về Excel nâng cao cùng Trường PX. Chỉ trong 3 tiếng bạn sẽ được tiếp cận với VBA và áp dụng luôn vào trong việc lập báo cáo những báo cáo đẹp như hình dưới đây. Điều mà ngay cả những người giỏi VBA cũng rất ít...
Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED trong excel được dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. Định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản. ĐỊNH NGHĨA HÀM FIXED Dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. CÚ PHÁP...