Wpro.vn - #1 Việt Nam về Mẫu File/ Phần mềm Excel quản lý Doanh nghiệp
Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED trong excel được dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. Định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản. ĐỊNH NGHĨA HÀM FIXED Dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. CÚ PHÁP...

PHẦN MỀM KHO BÁN HÀNG WPRO 2.0 - ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

X