Click để Kết bạn với Mr. Trường (Chuyên gia Excel) trên Facebook
Hàm EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản

Hàm EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản

Hàm EXACT dùng để so sánh hai chuỗi văn bản và trả về TRUE nếu chúng hoàn toàn giống nhau, FALSE nếu khác. Cú pháp  =EXACT(text1, text2)…. EXACT phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng bỏ qua khác biệt về định dạng. Dùng hàm để kiểm tra...

PHẦN MỀM KHO BÁN HÀNG WPRO 2.0 - ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

X