Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm DOLLAR trong excel là một hàm dùng để chuyển đổi một số sang dạng tiền tệ (dollar Mỹ). Cú pháp =DOLLAR(number, [decimal_places] )…

Định dạng được sử dụng là $ #, ## 0,00 _); ($ #, ## 0,00).

ĐỊNH NGHĨA HÀM DOLLAR

Được dùng để chuyển đổi một số sang dạng tiền tệ (dollar Mỹ)

CÚ PHÁP

=DOLLAR(number, [decimal_places] )

Trong đó:

 • Number: Số, tham chiếu đến ô chứa số hoặc công thức sẽ trả về số.
 • Decimal_places: Số lượng vị trí thập phân để hiển thị. Số sẽ được làm tròn cho phù hợp.

CÁCH SỬ DỤNG

Cùng nhau thực hành một số ví dụ sau đây, để biết cách cách sử dụng hàm chuyển đổi số sang dạng tiền tệ nhé:

Ví dụ:

Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ DOLLAR sau sẽ trả về:

+ Nhập công thức tại ô C6

=DOLLAR(B6, 2)

hàm dollar

+ Kết quả trả về tại ô C6 là $15,06

hàm dollar

+ Nhập công thức tại ô C7

=DOLLAR(B7)

+ Kết quả trả về tại ô C7 là $12.06

+ Nhập công thức tại ô C8. Nếu như bạn không muốn lấy số thập phân, thì chỉ cần nhập địa chỉ ô vào là được.

=DOLLAR(B8,1)

+ Kết quả trả về tại ô C8 là $13,2

+ Tiếp theo, nhập công thức tại ô C9

=DOLLAR(B9,2)

+ Kết quả trả về tại ô C9 là $12.05

hàm dollar

Như vậy bạn đã biết cách chuyển đổi một số sang dạng tiền tệ (dollar Mỹ) trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh sai sót.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Thông thường, bạn nên sử dụng hộp thoại định dạng ô (Ctrl + 1) hoặc HomeNumber> tùy chọn định dạng số kế toán để áp dụng định dạng tiền tệ cho một ô.
 • Điều này là do hàm DOLLAR trả về số được cung cấp dưới dạng văn bản.
 • Các số được lưu trữ dưới dạng văn bản là một nguyên nhân phổ biến của lỗi bảng tính.
 • Vì nhiều hàm bỏ qua chúng, chẳng hạn như SUM, AVERAGE, MIN, MAX, v.v

Tham khảo thêm:

 • CHAR – Hàm Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI sang ký tự tương ứng.
 • CLEAN – Hàm loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi
 • CODE – Hàm trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text
 • DOLLAR – Hàm chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ)
 • EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản
 • FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định.
 • T – Hàm trả về văn bản được tham chiếu theo giá trị.
TAI FILE EXCEL