Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm CLEAN trong excel, dùng để loại bỏ tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản. Cú pháp =CLEAN(text)….

Hãy dùng CLEAN cho văn bản được nhập từ ứng dụng khác vào có chứa các ký tự không in được với hệ điều hành của bạn.

Ví dụ, bạn có thể dùng CLEAN để loại bỏ mã máy tính mức thấp thường có ở đầu và cuối tệp dữ liệu và không thể in ra.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CLEAN

Dùng để loại bỏ tất cả các ký tự không in được khỏi văn bản.

CÚ PHÁP

=CLEAN(text)

Trong đó:

  • Text: bất kỳ thông tin trang tính nào bạn muốn loại bỏ ký tự không in được khỏi đó.

LƯU Ý SỬ DỤNG

  • Bạn có thể sử dụng SẠCH để xóa các ký tự không thể in ra khỏi văn bản. Bạn cũng có thể sử dụng CLEAN để tách các ngắt dòng khỏi văn bản.
  • CLEAN sẽ xóa 32 ký tự đầu tiên (không in được) trong mã ASCII 7 bit (giá trị 0 đến 31) khỏi văn bản. Unicode chứa các ký tự không in được mà không bị xóa

CÁCH SỬ DỤNG

Ví dụ: Loại bỏ các ký tự không in được ra khỏi văn bản.

CHAR(9)”Doanh thu tháng 10”&CHAR(10)

Cách làm:

Để loại  bỏ những ký tự không in ra được, áp dụng công thức hàm CLEAN .

+ Nhập công thức tại ô C7

=CLEAN(B6)

hàm clean

+ Kết quả trả về tại ô C7 là Doanh thu tháng 10

hàm clean

Bạn có thể thêm thực hiện thêm một số ví dụ khác nữa, để biết thêm về cách sử dụng hàm.

Ngoài ra, bạn muốn loại bỏ ký tự khoảng trắng, ký tự khoảng trắng trong dữ liệu sử dụng hàm TRIM. Có thểm sử dụng kết hợp cả CLEAN và TRIM để loại bỏ ký tự không in và ký tự trắng ra khỏi văn bản trước khi in.

Tham khảo thêm:

  • TRIM – Hàm loại bỏ ký tự khoảng trắng, ký tự khoảng trắng trong dữ liệu
cach-truong-kiem-80-tr-ngay