Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel
Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED – Hàm làm tròn số tới vị trí thập phân đã xác định

Hàm FIXED trong excel được dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. Định dạng số theo định dạng thập phân sử dụng dấu chấm và dấu phẩy và trả về kết quả dạng văn bản. ĐỊNH NGHĨA HÀM FIXED Dùng để làm tròn số tới số vị trí thập phân đã xác định. CÚ PHÁP...
Hàm EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản

Hàm EXACT – Hàm so sánh hai chuỗi văn bản

Hàm EXACT dùng để so sánh hai chuỗi văn bản và trả về TRUE nếu chúng hoàn toàn giống nhau, FALSE nếu khác. Cú pháp  =EXACT(text1, text2)…. EXACT phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng bỏ qua khác biệt về định dạng. Dùng hàm để kiểm tra...