Hàm INTERCEPT trong excel

Hàm INTERCEPT trong excel

Hàm INTERCEPT trong excel được dùng để tìm điểm giao nhau của một đường thẳng với trục Y và các giá trị cho trước. Cú pháp =INTERCEPT(known_y’s, known_x’s)…. Dùng hàm INTERCEPT khi bạn muốn xác định giá trị của biến số phụ thuộc khi...
Hàm FORECAST – Hàm dự đoán giá trị tương lai

Hàm FORECAST – Hàm dự đoán giá trị tương lai

Hàm FORECAST trong excel được dùng để dự đoán một giá trị tương lai. Bằng cách sử dụng các giá trị hiện có theo phương pháp hồi quy tuyến tính. Cú pháp =FORECSAT(x, known_y’s, known_x’s)…. Cùng nhau theo dõi bài viết dưới đây về cách sử dụng hàm nhé   ^_^ ĐỊNH NGHĨA...
Có nên đặt hàng thiết kế file excel theo yêu cầu?

Có nên đặt hàng thiết kế file excel theo yêu cầu?

Dịch vu thiết kế file excel theo yêu cầu cho doanh nghiệp, cửa hàng. Yêu cầu của cửa hàng, doanh nghiệp rất là đa dạng. Nên một số phần mềm dựng sẵn không thể đáp ứng được. Phần mềm quản lý bán hàng phiên bản dựng sẵn phù hợp với những đơn vị xuất nhập hàng đơn giản....