Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Bạn cần các báo cáo chuyện nghiệp trên excel gồm có Biểu đồ, Nhận xét, … Bạn cần mẫu file KPI để tổng kết tình hình kết quả kinh doanh của công ty, nhân viên, khu vực…

Mẫu báo cáo dưới đây chính là dành cho bạn.

CLICK ĐỂ DOWNLOAD