Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

1. Link Download bài tập hàm if kết hợp nhiều hàm if (hàm if lồng) trong excel

Like để download bài tập hàm if kết hợp hàm if trong excel

Link download

Trước tiên các bạn hãy xem cách sử dụng hàm này từ A-Z tại bài viết này (click xem ngay)

Bài viết mà Trường đã dành rất nhiều tâm huyết với hàng chục lần cập nhật. Đảm bảo bạn sẽ hiểu rõ bản chất của hàm Nếu – Thì. Bên cạnh đó là biết cách vận dụng hàm để kết hợp với các hàm khác, ví dụ: Left, Right, Mid…

Nếu bạn thấy mình nắm khá vững kiến thức rồi thì hãy làm bài tập luôn.

Khi thấy vướng ở đâu thì xem bài giải ở phần 2.

Lưu ý: Chưa xem bài giải khi chưa dành đủ thời gian để tự giải bài tập

2. Bài giải hàm if kết hợp hàm if trong excel

bai tap ham if ket hop ham if bài tập hàm if

 

2.1. Tính cột lương tháng.

Để tính phần này rất đơn giản: ta chỉ cần lấy [lương ngày] * [số ngày công] là sẽ tính được lương tháng.

Ta nhập công thức vào ô F3 với công thức như sau: = D3 * E3

Với công thức là địa chỉ ô như trên ta đang ra lệnh cho excel tính lương của nhân viên ở dòng số 3 (Cao văn cốt) với lương ngày công là 50.000/ ngày và số ngày công trong tháng là 26 ngày.

Sau đó copy công thức ở ô F3 xuống cho các ô còn lại là xong cột lương tháng.

Vì công thức được tính bằng địa chỉ tương đối của 2 ô thuộc 2 cột ngày công và lương ngày, do đó khi copy công thức xuống các dòng phía dưới thì địa chỉ ô cũng thay đổi theo và giá trị dùng để tính lương cũng thay đổi theo.

2.2. Tính thưởng – Kết hợp nhiều hàm if lồng nhau là đây 🙂

Điều kiện tính thưởng như sau:

Nếu số ngày công >=25: Thưởng = 20% * lương tháng

Nếu số ngày công >=22: Thưởng = 10% * lương tháng

Nếu số ngày công <22: Thưởng = 0

Công thức if được sử dụng để tính thưởng trong trường hợp này:

Thưởng = if ( ngày công >=25, 20% * lương tháng, if (ngày công >=22, 10% * lương tháng, 0))

Bạn hãy xem công thức chi tiết ở picture dưới đây nhé:

1. Cao văn cốt: số ngày công là 26 > 25 => thưởng sẽ bằng 20% lương – thỏa mãn điều kiện thứ nhất

2. Bùi thị béo: số ngày công là 23 < 25 nhưng >22 => thưởng chỉ là 10% lương – không thỏa mãn điều kiện 1, nhưng thỏa mãn điều kiện 2

3. Trương văn sình: số ngày công là 20 < 22 nên đương nhiên nhỏ hơn 25, do đó không thỏa mãn cả 2 điều kiện đầu của hàm if => thưởng bằng 0

 

bai tap ham if ket hop ham if 2 bài tập hàm excel