Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

ERPS – Mini erp phần mềm quản trị dành cho Doanh nghiệp Việt. Một giải pháp mới. Đột phá và tối ưu!

Tại các doanh nghiệp nhỏ, mỗi một phòng ban bộ phận là một điểm kết nối không thể tách rời. Nhưng dữ liệu lưu trữ lại rời rạc giữa các bộ phận

Bán hàng chỉ biết dữ liệu bán hàng. Muốn lấy thông tin tồn kho phải chờ check.

Một số công ty tiên tiến hơn, có thể kết nối được giữa bán hàng và kho, nhưng lại bỏ quên phần mua hàng, phần tài chính. Hai điểm cực kỳ quan trọng trong việc góp phần cho hoạt động kinh doanh được trơn tru, phát triển hay không là ở đây.

Do đó việc cấp thiết dành cho hầu hết các doanh nghiệp muốn vươn tầm hơn là kết nối thông tin giữa các bộ phận.

ERPs – Mini erp phần mềm quản trị như thế nào

Phần mềm quản trị được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ Webkynang Việt Nam. Hứa hẹn sẽ mang đến một giải pháp vừa và nhỏ cho hầu hết các doanh nghiệp.

 

Gồm các thông tin Module chính sau:

 • Kho
 • Bán hàng
 • Báo giá
 • Mua hàng
 • Dòng tiền (Vào ra)
 • Báo cáo quản trị
 • Quản lý nhân sự: Chấm công tính lương, thông tin chung

 

Đặc trưng của hệ thống ERPs Mini

Đây là việc quản trị chung các thông tin dành cho người nắm quyền kiểm soát.

Việc áp dụng Mini ERP cho phép các thông tin của bạn được:

 • Kế thừa
 • Dữ liệu quản lý tập trung
 • Không trùng lặp
 • Luân chuyển giữa các bộ phận đang làm việc cùng nhau.
 • Dễ dàng tổng hợp, phân tích quản trị toàn công ty

Kết nối từ thông tin danh mục hàng hóa, giá bán hàng hóa từ bộ phận kho, đến bộ phận bán hàng, báo giá cho khách

Kết nối từ Danh mục khách hàng. Chỉ một bộ phận bán hàng, thêm thông tin khách hàng. Dữ liệu sẽ được kết nối thẳng xuống kho, kế toán, chăm sóc khách hàng có thông tin để làm việc. Và không cần mỗi lần cần là phải đi xin, chờ lấy dữ liệu.

Tiết kiệm thời gian

Mô tả Erps cho khối SME Thương Mại

Với Module Kho

Kho trong hầu hết nhóm các doanh nghiệp thương mại, sản xuất là một bộ phận quan trọng

Dữ liệu từ tồn kho là dữ liệu cơ sở cho bộ phận:

– Bán hàng: Báo giá, xác định hàng còn hàng hết để điều hướng báo khách chủ động

Nếu hàng hết mà nhu cầu nhiều, báo luôn cho bộ phận mua hàng chủ động nhập hàng

– Mua hàng: Kế hoạch nhập hàng, kế hoạch hàng về

– Tài chính: Ước lượng thông tin tài chính phù hợp

Với Báo giá + Bán hàng

Lấy thông tin từ Tồn kho từ kho, để biết còn báo khách

Hàng hết mà khách có nhu cầu thì đẩy thông tin cho bộ phận mua hàng đặt với bên NCC

lap phieu bao gia trong phan mem mini erp - module bao gia

Với mua hàng:

Kế hoạch nhập hàng đến từ cảnh báo tồn kho dưới định mức

Các kế hoạch nhập hàng còn phải được xây dựng từ trước, theo lịch sử dữ liệu xuất hàng từ bộ phận kho và bán hàng

Dữ liệu của mua hàng là thông tin cần có cho bên Báo giá và bên Kinh doanh bán hàng

…..

Rất nhiều các thông tin bộ phận được kết nối với nhau

Kết nối với nhau nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật thông tin

Ấy là việc đến từ: quản trị người dùng

Tức là người nào có quyền xem, cần thêm các thông tin gì mới được dùng phần đó

Không công khai hết toàn bộ thông tin với tất cả mọi người

Các nhân viên là  một mắt xích, chuyên môn hóa và độc lập. Nhưng là vô cùng quan trọng, giúp doanh nghiệp vận hành một cách hài hòa.