Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm AVEDEV trong excel trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng. Cú pháp = AVEDEV(number1, [number2], …) AVEDEV là phép đo độ biến thiên của tập dữ liệu.

Bài viết dưới đây, sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm

ĐỊNH NGHĨA HÀM AVEDEV

Trả về trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ điểm giữa của chúng.

CÚ PHÁP

=AVEDEV(number1, [number2], …)

Trong đó:

 • Number1, number2,…: Các giá trị cần tín trung bình độ lệch tuyệt đối.
  • Đối số 1 đến 255 mà bạn muốn có trung bình độ lệch tuyệt đối của chúng.

LƯU Ý SỬ DỤNG

 • Hàm AVEDEV bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường trong dữ liệu đầu vào.
 • Đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.
 • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
 • Phương trình tính trung bình độ lệch là:

hàm avedev

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Cùng nhau thực hành một số ví dụ sau để biết cách sử dụng hàm bạn nhé:

Ví dụ: Tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu trong bảng dưới đây:

Cách làm:

Để tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu, áp dụng công thức hàm AVEDEV.

+ Nhập công thức hàm tại ô C6

=AVEDEV(B6:B12)

hàm avedev

+ Kết quả hàm trả về tại ô C6 là 2.897959184

hàm avedev

Như vậy bạn đã tính trung bình độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu rồi. Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, thì đăng ký ngay một khóa excel online 1 thầy 1 trò.

Tham khảo thêm:

 • AVERAGE – Hàm tính trung bình cộng
 • AVERAGEIF – Hàm tính trung bình cộng có điều kiện
 • AVERAGEA – Hàm tính trung bình cộng của các giá trị, bao gồm cả những giá trị logic