Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Binomdist là hàm trả về xác suất phân bố nhị thức riêng lẻ. khi các phép thử là độc lập và khi xác suất thành công không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm. Ví dụ, BINOMDIST có thể tính toán xác suất rằng hai trong số ba em bé tiếp theo là bé trai.

ĐỊNH NGHĨA HÀM BINOMDIST

Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ.

CÚ PHÁP HÀM

=BINOMDIST (number_s,trials,probability_s,cumulative)

Trong đó:

  • Number_s: Số lần thành công trong các phép thử đã thực hiện (bắt buộc)
  • Trials: Số phép thử độc lập được thực hiện (bắt buộc)
  • Probability_s: Xác suất thành công của mỗi phép thử (bắt buộc)
  • Cumulative: Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm.

Nếu lũy tích là TRUE thì BINOMDIST trả về hàm phân bố lũy tích, là xác suất có nhiều nhất số lần thành công. Nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất, là xác suất có số lần thành công.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM BINOMDIST

  • Number_s và trials bị cắt cụt thành số nguyên nếu không phải số nguyên.
  • BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, Nếu number_s < 0 hoặc number_s > phép thử.
  • Nếu number_s, phép thử hay probability_s không phải dạng số, BINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • BINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, Nếu probability_s < 0 hoặc probability_s > 1.
  • Nếu x = number_s, n = phép thử và p = probability_s thì hàm khối xác suất nhị thức là:

hàm binomdist

Trong đó:

là COMBIN(n,x).

Nếu x = number_s, n = phép thử và p = probability_s thì phân bố nhị thức lũy tích là:

hàm binomdist

CÁCH SỬ DỤNG HÀM BINOMDIST

Ví dụ: Tính toán xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ với thông tin như hình ảnh bảng tính bên dưới đây

Lời giải:

Dựa theo số liệu tham số có sẵn trong bảng, ta áp dụng luôn công thức hàm Binomdist để tính.

Áp dụng từng giá trị logic khác nhau, hàm trả về kết quả khác nhau.

hàm binomdist

Đối với giá trị logic bằng TRUE, kết quả hàm trả về 0,904952592

hàm binomdist

Giá trị logic bằng FALSE, kết quả hàm trả về 0,118055774

Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm Binomdist trong excel rồi đó. Khi sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh đưa ra kết quả sai.

Bạn có thể xem toàn bộ nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Webkynang đang phát hàng kênh trên youtube, có rât nhiều điều bổ ích về cách sử dụng các hàm tính toán trong excel. Đừng quên theo dõi nhé, nếu hay đừng quên like, subscribe cho Webkynang nhé. Thanks (^_^)!