Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm CHIDIST trả về giá trị xác suất đầu bên phải của một phân bố nào đó khi nó bình phương.  Hàm thực hiện tính toán với một tham số dạng số cần đánh giá phân bố và giá trị tham số là số bậc tự do.

ĐỊNH NGHĨA HÀM CHDIST

Hàm CHIDIST trả về giá trị xác suất đầu bên phải của một phân bố nào đó khi nó bình phương.

CÚ PHÁP HÀM

= CHIDIST(x,deg_freedom)

Trong đó:

  • X: Giá trị bạn muốn đánh giá phân phối.
  • Deg_ freedom: Số bậc tự do.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM CHIDIST

  • Nếu x âm, CHIDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • CHIDIST trả về giá trị lỗi #VALUE!, nếu đối số không phải dạng số.
  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • CHIDIST được tính bằng CHIDIST = P(X>x), trong đó X là biến số ngẫu nhiên χ2.
  • Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10, CHIDIST trả về giá trị lỗi #NUM!.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ:  Cho bảng số liệu, tính giá trị xác suất đầu bên phải của một phân bố bình phương. Áp dụng công thức hàm chidist để tính.

LỜI GIẢI

Bạn nhập vào bảng excel các giá trị thực tế, tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel. Giá trị tham số trong bảng ở ví dụ này là: Giá trị muốn đánh giá phân bố là  18.75 và Bậc tự do là 9:

Dựa vào bảng số liệu đã có sẵn, áp dụng công thức hàm Chidist để tính.

hàm chidist

kết quả tính của hàm nhận được là 0.027404521

hàm chidist

Áp dụng công thức hàm Chidist bạn đã tính được giá trị xác suất đầu bên phải của phân bố bình phương. Chúc bạn thực hiện thành công

Bạn có thề tham khảo thêm một số hàm xác suất như:

Hàm BETADIST – Giá trị của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta: Click xem

Nghịch đảo của hàm tính mật độ phân phối xác suất tích lũy beta – Hàm BETAINV: Click xem

Hàm BINOMDIST – Xác suất của những lần thử thành công của phân bố nhị phân: Click xem

Và toàn bộ các nhóm hàm hay và ít dùng tính toán trong Excel tại đây: Click xem

cach-truong-kiem-80-tr-ngay