Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm CHIINV – Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm nghịch đảo của hàm Chidist. Cú pháp hàm =CHIINV( probability, deg_freedom)

ĐỊNH NGHĨA HÀM CHIINV

Hàm Chiinv trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên phải cùa phân bố khi bình phương.

CÚ PHÁP HÀM

= CHIINV(probability, deg_freedom)

Trong đó:

  • Probability: Là một xác suất gắn với phân bố khi bình phương
  • Deg_freedom: Là só bậc tự do

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng số liệu, tính giá trị nghịch đảo xác suất của một phía khi phân bố bình phương. Biết xác suất gắn với phân bố khi bình phương.

LỜI GIẢI

Dựa vào bảng số liệu có sẵn khi có số bậc tự do và xác suất gắn với phân bố khi bình phương.

Áp dụng công thức hàm Chiinv để tính, đặt công thức tại ô C8

hàm chiinv

Kết quả hàm trả về tại ô C8 là 18.75000002

hàm chiinv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Chiinv, để tính giá trị nghịch đảo của một phía khi phân bố bình phương rồi. Khi sử dụng hàm trong excel cần lưu ý một số điều kiện sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM CHIINV

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHIINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • CHIINV trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu xác suất < 0 hay xác suất > 1.
  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • CHIINV trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu deg_freedom < 1.

Bạn có thể tham khảo thêm toàn bộ nhóm hàm xác xuất tại đây: Click xem

Trên trang của Webkynang đang có những khóa học excel online miễn phí. Tranh thủ thời gian nghỉ dịch này, tội gì mà không bổ sung kiến thức đúng không ạ. Chuẩn theo tiêu chí Ngon – Bổ  – Rẻ luôn ạ