Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm Finv trong excel trả về giá trị nghịch đảo phân bố xác suất F. Cú pháp hàm =FINV( probability, deg_freedom1, deg_freedom2). Trong đó Probability: Xác suất gắn với phân phối tích lũy F

ĐỊNH NGHĨA HÀM FINV

Nghịch đảo của phân bố xác suất F (đầu bên phải). Phân bố F có thể được dùng trong kiểm tra F-test để so sánh độ biến thiên trong hai tập dữ liệu

CÚ PHÁP HÀM

=FINV (probability, deg_freedom1, deg_freedom2)

Trong đó:

  • Probability: Xác suất gắn với phân bố tích lũy F
  • Deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số
  • Deg_freedo2:  Bậc tự do ở mẫu số

Tất cả các tham số trên đều là giá trị bắt buộc.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu, tính giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F.

Lời giải:

Dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng, áp dụng công thức hàm finv để tìm giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F.

+ Nhập công thức tại ô D8

=FINV(D5,D6,D7)

hàm finv

+ Kết quả hàm trả về ô D8 là 16,42761155

hàm finv

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm trong excel để tìm giá trị nghịch đảo của phân phối xác suất F rồi. Trong khi sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh sai sót trong quá trình thực hiện.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, FINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • FINV trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1.
  • Nếu deg_freedom 1 hoặc deg_freedom 2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
  • FINV trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu deg_freedom 1 < 1 hoặc deg_freedom 1 ≥ 10^10,
  • Nếu deg_freedom 2 < 1 hoặc deg_freedom 2 ≥ 10^10,  FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Bạn có thể đăng ký lớp học excel 1 thầy 1 trò, để hiểu hiểu rõ và sâu hơn về nhóm hàm xác suất này. Hi vọng bài viết có thể giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và làm việc.