Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm FISHERINV trong excel trả về giá trị nghịch đảo của phép biến đổi FISHER. Được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất, nghiên cứu. Dùng hàm này để phân tích sự tương quan giữa hai mảng dữ liệu. Nếu y = FISHER(x), thì FISHERINV(y) = x

ĐỊNH NGHĨA HÀM FISHERINV

Trả về nghịch đảo của phép biến đổi FISHER

CÚ PHÁP HÀM

=FISHERINV(y)

Trong đó:

  • Y: Giá trị bạn muốn thực hiện nghịch đảo của phép biến đổi.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu y là văn bản, giá trị logic, không phải dạng số, FISHERINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Phương trình của nghịch đảo phép biến đổi Fisher là:

hàm fisherinv

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, tính giá trị nghịch đảo của phép biến đổi FISHERINV.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu thực tế với y có giá trị là 0.5 . Áp dụng công thức hàm FISHERINV để tính giá trị nghịch đảo.

+ Nhập công thức tại ô D6

hàm fisherinv

+ Nhấn Enter. Kết quả trả về giá trị tại ô D6 là 0.462117157

hàm fisherinv

Nếu bạn muốn tính hết bảng, đưa con chuột đến cuối góc ô vừa tính. Khi xuất hiện dấu “+” , kéo xuống đến vị trị mà bạn muốn tính là xong.

Như vậy là bạn đã tính được giá trị  nghịch đảo của phép biến đổi FISHER trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh không ra kết quả.

Ngoài ra đơn vị bạn muốn nâng cao kiến thức nghiệp vụ có thể tham khảo lớp Đào tạo excel cho Doanh nghiệp. Hay bạn muốn bổ sung kiến thức excel, nâng cao trình độ bản thân có thể tham khảo Khóa học Excel online.

Tham khảo thêm nhóm hàm Xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Hàm FISHER – Phép biến đổi FISSHER tại X.