Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm FTEST trong excel  trả về kết quả của phép thử F –test. Dùng hàm này để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau không. Cú pháp =FTEST(array1, array2)

ĐỊNH NGHĨA HÀM FTEST

Hàm FTEST trong excel  trả về kết quả của phép thử F –test. Dùng hàm này để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau không.

CÚ PHÁP HÀM

=FTEST (array1, array2)

Trong đó:

  • Array1: Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu
  • Array 2: Mảng thứ 2 của phạm vi dữ liệu

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.
  • Hàm FFTEST trả về giá trị lỗi #DIV/0!, nếu số điểm dữ liệu trong array1 hoặc array2 nhỏ hơn 2, hoặc nếu phương sai của array1 hoặc array1 bằng không,
  • Giá trị F-test mà hàm LINEST trả về khác với giá trị F-test mà hàm FTEST trả về. Hàm LINEST trả về thống kê F, còn hàm FTEST trả về xác suất.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu với các giá trị tham số dưới dây, tính giá trị F.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu với các giá trị tham số có sẵn, áp dụng hàm Ftest để tìm giá trị F – test.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm ftest

+ Kết quả hàm trả về tại ô D8 là 0.111890252

hàm ftest

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm Ftest trong excel. Một loại kiểm tra trả về xác suất hai đầu mà phương sai trong các mảng dữ liệu khác nhau không đáng kể.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về nhóm hàm xác suất, có thể tham khảo tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Ngoài ra một số doanh nghiệp thường xuyên phải tính xác suất, muốn đào tạo sâu hơn cho nhân viên. Có thể tham khảo thêm lớp Đào tạo excel cho doanh nghiệp, sẽ dễ dàng hơn cho nhân viên trong việc tính toán.

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong công việc và học tập.