Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm Gammadist trong excel trả về phân bố gamma. Bạn có thể dùng hàm này để nghiên cứu các biến số có thể có phân bố lệch. Cú pháp =Gammadist (x, alpha, beta, cumulative)

ĐỊNH NGHĨA HÀM GAMMADIST

Hàm Gammadist trong excel trả về phân bố gamma.

CÚ PHÁP HÀM

=GAMMADIST(x, alpha, beta, cumulative)

Trong đó:

  • X: Giái trị bạn muốn đánh giá phân phối.
  • Alpha: Một tham biến tới phân phối.
  • Beta: Một tham biến tới phân phối. Nếu beta = 1, GAMMADIST trả về phân bố gamma chuẩn
  • Cumulative: Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu tích lũy là TRUE, hàm GAMMADIST trả về hàm phân bố tích lũy; nếu FALSE, nó trả về hàm mật độ xác suất.

Tất cả các tham số trên đều bắt buộc phải có

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, tìm phân bố tích lũy gamma

Lời giải:

Dựa vào số liệu thực tế trong bảng, áp dụng hàm Gammadist để tìm phân bố gamma.

Kết quả giá trị logic TRUE trả về ô C9 là 0.1214

hàm gammadist

Tiếp đến kết quả giá trị logic FALSE trả về ô D9 là 0.0219

hàm gammadist

Như vậy bạn đã biêt cách sử dụng hàm Gammadist trong excel rồi. Khi sửa dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • GAMMADIST trả về giá trị lỗi #VALUE!, nếu x, alpha hoặc beta không phải là số.
  • Nếu x < 0, GAMMADIST trả về giá trị lỗi #NUM! .
  • GAMMADIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0.
  • Phương trình cho hàm mật độ xác suất gamma là:

hàm gammadist

Hàm mật độ xác suất gamma chuẩn là:

hàm gammadist

Khi alpha = 1, hàm GAMMADIST trả về phân bố hàm mũ với:

hàm gammadist

  • Với số nguyên dương n, khi alpha = n/2, beta = 2, và tích lũy = TRUE, hàm GAMMADIST trả về (1 – CHIDIST(x)) với n bậc tự do.
  • Khi alpha là số nguyên dương, hàm GAMMADIST còn được gọi là phân bố Erlang.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Ngoài ra bạn muốn hiểu sâu hơn về nhóm hàm xác suất, bạn có thể đăng ký khóa học excel online 1 thầy 1 trò.

Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập, chúc một ngày tốt lành (^_^).

cach-truong-kiem-80-tr-ngay