Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm NEGBINOMDIST trong excel trả về phân phối nhị thức ấm. Hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Cũng tương tự như phân bố nhị thức, ngoại trừ việc số lần thành công được cố định và số lần thử biến đổi.

Cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng của hàm trong excel nhé !

ĐỊNH NGHĨA HÀM NEGBINOMDIST

Trả về phân bố nhị thức âm

Phân phối nhị thức âm (Negative binomial distribution): là một phân phối của số lần thành công và thất bại trong một loạt các lần thử độc lập. Trước khi đạt được một số lần thành công nhất định.

CÚ PHÁP HÀM

=NEGBINOMDIST(number_f, number_s, probability_s)

Trong đó: 

 • Number_f: Số lần thất bại
 • Number_s:Số ngưỡng thành công
 • Probability_s: Xác suất thành công

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Number_f và number_s nên > = 0.
 • Number_f và number_s được cắt cụt về số nguyên.
 • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu probability_s < 0 hoặc nếu probability > 1, hàm NEGBINOMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

hàm negbinomdist

Trong đó:

 • X: number_f,
 • R: number_s, và
 • P: probability_s.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng tính sau đây, tính phân bố nhị thức âm.

Lời giải:

Dựa vào số liệu thực tế có sẵn trong bảng với các giá trị:

 • Number_f: 15
 • Number_s: 8
 • Probability_s: 0.5

Áp dụng công thức hàm NEGBINOMDIST để tính phân phối nhị thức âm.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm negbinomdist

+ Kết quả hàm trả về tại ô D8 là 0.020330429

hàm negbinomdist

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm NEGBINOMDIST trong excel rồi đó. Khi sử dụng hàm cần lưu ý một số vấn đề đã nên ở trên là được. Ngoài ra bạn muốn tìm hiểu thêm về excel, bạn có thể đăng ký ngay 1 khóa excel online 1 thầy 1 trò. Bổ sung thêm kiến thức để phục vụ cho việc học tập cũng như trong công việc của bạn.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

cach-truong-kiem-80-tr-ngay