Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm NORMDIST trong excel trả về phân phối chuẩn  với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã đươc xác định. Cú pháp hàm =NORMDIST(x, mean, standard_dev, cumulative)….

ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMDIST

Hàm Normdist trong excel trả về phân phối chuẩn  với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã đươc xác định.

CÚ PHÁP HÀM

=NORMDIST (x,mean,standard_dev,cumulative)

Trong đó:

 • X: Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó
 • Mean: Giá trị trung bình cộng số học của phân phối
 • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối
 • Cumulative: Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm.
 • True=cumulative: Trả về hàm phân bố lũy tích
 • False=cumulative: Trả về hàm khối xác suất

Tất cả các tham số trên đề bắt buộc phải có.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu trung bình hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì NORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • NORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM!, nếu độ lệch chuẩn ≤ 0.
 • Nếu trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORMDIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORMSDIST.
 • Phương trình của hàm mật độ chuẩn ( lũy tích = FALSE) là:

hàm normdist

 • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng tính sau đây, tính giá trị phân phối chuẩn

Lời giải:

Dựa vào các số liệu thực tế trong bảng với các giá trị như:

 • X: Giá trị tính phân phối là 40
 • Mean: Trung  bình cộng số học phân phối là 45
 • Standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối là 1,5
 • Giá trị logic: True=cumulative, False=cumulative.
 • Áp dụng công thức hàm NORMDIST để tính giá trị phân phối chuẩn.

+ Nhập công thức để tính với giá trị TRUE, kết quả hàm trả về là 0,00042906

hàm normdist

+ Tiếp đến với giá trị FALSE, kết quả trả về là 0,001028186

 

Với giá trị khác nha, kết quả trả về khác nhau, như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm NORMDIST trong excel rồi. Nếu bạn muốn hiểu sâu về nhóm hàm xác suất, có thể đăng ký ngay một khóa excel oline 1 thầy 1 trò.

Tham khảo nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong việc học tập và công việc.