Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm NORMSDIST trong excel trả về phân bố lũy tích chuẩn tắc. Phân bố có giá trị trung độ bằng 0 (không) và độ lệch chuẩn là một. Dùng hàm này thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn chuẩn hóa.

ĐỊNH NGHĨA HÀM NORMSDIST

Trả về phân phối lũy tích chuẩn tắc.

CÚ PHÁP HÀM

=NORMSDIST(z)

Trong đó:

  • Z: Giá trị bạn muốn xác định phân phối của nó.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

  • Nếu z không có dạng số, thì hàm NORMSDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
  • Phương trình cho hàm mật độ chuẩn chuẩn hóa là:

hàm normsdist

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau đây, tính giá trị phân phối lũy tích chuẩn tắc.

Lời giải:

Dựa vào những số liệu thực tế có sẵn trong bảng, áp dụng công thức hàm NORMSDIST để tính giá trị.

+ Nhập công thức tại ô D6

hàm normsdist

+ Kết quả hàm trả về tại ô D6 là 0.9998198

hàm normsdist

Nếu bạn muốn tính hết cả bảng, bạn chỉ cần đưa con chuột đến cuối ô, xuất hiện dấu “+” , rồi kéo thả đến vị trí muốn tính là xong.

Như vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm NORMSDIST trong excel để tính giá trị phân phối lũy tích chuẩn tắc rồi. Là một trong những hàm được ứng dụng nhiều trong việc tính xác suất. Hàm được sử dụng để thay cho bảng chứa các vùng đường cong chuẩn tắc. Trong quá trình sử dụng hàm, cần lưu ý một số vấn đề đã nên trên để tránh kết quả bị lỗi.

Ngoài ra đơn vị bạn muốn nâng cao trình độ excel cho nhân sự, có thể tham khảo khóa Đào tạo excel Doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn trong công việc và học tập. Chúc một ngày tốt lành (^_^) !!

Xem thêm Nhóm hàm Xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham