Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm POISSON trong excel trả về giá trị phân bố POISSON. Hàm được ứng dụng nhiều trong việc dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể.

ĐỊNH NGHĨA HÀM POISSON

Trả về phân bố Poisson. Một ứng dụng thường gặp của phân bố Poisson là để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể, chẳng hạn như số xe tới một trạm thu phí trong 1 phút.

CÚ PHÁP HÀM

=POISSON(x,mean,cumulative)

Trong đó:

 • X: số sự kiện.
 • Mean: giá trị ước tính dưới dạng số
 • Cumulative: giá trị logic xác định dạng thức của kết quả trả về.
  • Nếu lũy tích là TRUE, thì hàm POISSON trả về xác xuất POISSON lũy tích mà một số sự kiện ngẫu nhiên sẽ xảy ra từ không đến x. Bao gồm cả 0 và x.
  • Nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác xuất POISSON mà số sự kiện xảy ra sẽ chính xác là x.

Tất cả các giá trị trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng tính sau,  tính giá trị phân bố POISSON.

Lời giải:

Dựa vào bảng tính, với những số liệu cụ thể như:

 • X – Số sự kiện.là 5
 • Mean – Giá trị ước tính dưới dạng số là 8
 • Cumulative – Giá trị logic xác định dạng thức của kết quả trả về.là TRUE và FALSE

Áp dụng công thức hàm để tính giá trị phân bố POISSON

+ Kết quả giá trị logic TRUE là 0.191236062

hàm poisson

+ Kết quả giá trị logic FALSE là 0.091603662

hàm poisson

Như vậy bạn đã tính được giá trị phân bố POISSON trong excel rồi. Trong quá trình sử dụng, cần lưu ý một số vấn đề sau, để tránh không ra kết quả, hay kết quả không chính xác.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu x không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.
 • POISSON trả về giá trị lỗi #VALUE! , nếu x hoặc giá trị trung độ không có dạng số,
 • Nếu x < 0, POISSON trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • POISSON trả về giá trị lỗi #NUM! , nếu giá trị trung độ < 0,
 • Hàm POISSON được tính toán như sau.
 • Với lũy tích = FALSE:

hàm poisson

 • Với lũy tích = TRUE:

hàm poisson

Bạn muốn nâng cao kiến thức về excel, có thể tham khảo khóa học excel online 1 thấy 1 trò.

Tham khảo thêm về nhóm hàm xác suất tại: https://excel.webkynang.vn/ham/

cach-truong-kiem-80-tr-ngay