Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Có bao giờ bạn phải làm một danh sách các số ngẫu nhiên chưa nhỉ? Nếu bạn phải làm việc này thì Hàm Rand sẽ giúp bạn xử lý nhiệm vụ này một cách dễ dàng.

Hãy liên hệ Trường khi cần:

Bạn cũng nên học thêm cả hàm RANDBETWEEN: click xem

Trên thực tế thì cả 2 hàm: Rand và Randbetween nếu đứng độc lập 1 mình thì không có nhiều ý nghĩa.

Nhưng khi được kết hợp với hàm khác, đặc biệt là hàm Index thì lại trở nên hữu ích vô cùng.

Trong phạm vi bài viết này, Trường sẽ giảng những kiến thức cần biết về hàm Rand.

Còn để xem thêm các ví dụ thì bạn nên click xem bài viết về hàm Randbetween nhé bạn.

ham rand trong excel hàm rand trong excel

1. ĐỊNH NGHĨA, CÚ PHÁP CỦA HÀM RAND

ĐỊNH NGHĨA

Hàm Rand là hàm excel trả về một số NGẪU NHIÊN trong khoảng từ 0 tới 1

in English: Returns a random number greater than or equal to 0 and less than 1.

 

MỤC ĐÍCH

Lấy số ngẫu nhiên từ 0 tới 1

 

CÚ PHÁP

= Rand()

Không có thành phần nào cần nhập bên trong dấu ngoặc của hàm Rand.

Khác với hàm Randbetween nhé các bạn.

 

GIÁ TRỊ TRẢ VỀ

>=0 và < 1

Các bạn lưu ý có thể = 0 nhé các bạn.

2. LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM RAND

  • Giá trị trả về của hàm này sẽ tự động thay đổi khi giá trị của 1 ô bất kỳ bị thay đổi. Đây là điểm đặc biệt lưu ý.
  • Để tránh việc giá trị số ngẫu nhiên của hàm Rand bị thay đổi thì bạn làm như sau. (1) Copy các giá trị này, (2) dán value/ paste special value vào chính các ô đó hoặc sang một vùng khác
  • Tại thời điểm bạn viết hàm Rand, nếu bạn nhấn F9 thì sau khi nhấn enter bạn sẽ nhận được giá trị số ngẫu nhiên mà không lo bị đổi nữa.
  • Để yêu cầu excel trả về 1 số nằm giữa 2 số ví dụ 100 và 200 bạn sẽ dùng hàm như sau:

=RAND() * (200 – 100) + 100

Hàm trên có thể coi như tương đương với hàm Randbetween nhé bạn.

Như bạn thấy đó, nếu ta biết cách vận dụng hàm đúng và sáng tạo thì sẽ làm được rất nhiều thứ phải không nào.

Nếu cần hỗ trợ thêm gì, đừng ngại email cho Trường.

Xin cảm ơn,

Trườngpx – Chuyên gia về File excel, phần mềm excel doanh nghiệp và Đào tạo Excel inhouse