Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm TDIST trả về xác suất của phân bố Student (phân bố t). Trong đó X là giá trị tính toán của t và được dùng để tính xác suất. Phân bố Student được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t

ĐỊNH NGHĨA HÀM TDIST

Trả về xác suất của phân bố Student (phân bố t).

CÚ PHÁP HÀM

=TDIST (x, degrees_freedom, tails)

 • X: là giá trị số để đánh giá phân bố.
 • Degrees_freedom: là số nguyên biểu thị số bậc tự do.
 • Tails: Xác định phần dư của phân phối được trả về như thế nào
  • Nếu tails = 1 thì TDIST trả về phân bố một phía.
  • Nếu tails = 2 thì TDIST trả về phân bố hai phía.

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • Nếu bất kỳ đối số là số, TDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.
 • TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi, khi degrees_freedom < 1.
 • Các đối số degrees_freedom và tails được cắt cụt thành số nguyên.
 • TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi, Khi tails là bất kỳ giá trị nào khác 1 hoặc 2.
 • Hàm TDIST được tính như TDIST = p (x < abs(X)), trong đó X là biến ngẫu nhiên sau phân bố t.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Cùng tìm hiểu cách sử dụng qua ví dụ dưới đây nhé:

Ví dụ: Cho bảng tính sau, tính giá trị phân phối student.

Lời giải:

Dựa vào bảng với những số liệu cụ thể như:

 • X – Giá trị số để đánh giá phân bố là 2,35
 • Degrees_freedom –  Số nguyên biểu thị số bậc tự do là 50
 • Tails bằng 1

+ Áp dụng công thức hàm TDIST để tính giá trị phân phối Student.

+ Nhập công thức tại ô D8

hàm tdist

+ Kết quả trả về tại ô D8 là 0,011380814

hàm tdist

Bạn có thể thay đổi các đối số để thấy sự khác nhau, cũng như sử dụng thành thạo hàm.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel cho bản thân có thể đăng ký khóa Excel online 1 thầy 1 trò.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất (Click vào ảnh)

hàm tdist