Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm TTEST trong excel trả về xác suất gắ với phép thử t student.  Từ các tập dữ liệu cho trước kết hợp với số dư của phân bố và phép thử t – test. Cú pháp =TTEST(array1, array2, tails, type)….

Cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm qua bài viết dưới đây nhé !!!

ĐỊNH NGHĨA HÀM TTEST

Trả về xác suất kết hợp với phép thử t student

CÚ PHÁP HÀM

=TTEST(array1, array2, tails, type)

Trong đó:

 • Array1: Tập dữ liệu thứ nhất
 • Array2: Tập dữ liệu thứ hai
 • Tails: Xác định số phần dư của phân bố.
  • Nếu tails = 1 thì TTEST dùng phân bố một phía.
  • Nếu tails = 2 thì TTEST dùng phân bố hai phía.
 • Type: Kiểu phép thử t-Test cần thực hiện.

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có.

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Cho bảng sô liệu sau, tính giá trị xác suất gắn với phép thử t student.

Lời giải:

Dựa vào bảng số liệu có sẵn, áo dụng công thức hàm TTEST để tính giá trị xác suất.

+ Nhập công thức hàm tại ô D9

ham ttest

+ Kết quả hàm trả về tại ô D9 là 0,004248569

ham ttest

Bạn có thể thay đôi số liệu để thực hành cho quen, biết cách sử dụng thành thạo hàm.

Như vậy bạn đã biết cách sử dụng hàm TTEST để tính xác suất gắn với phép thử t student trên excel rồi. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau:

LƯU Ý CÁCH SỬ DỤNG

 • Nếu array1 và array2 có số điểm dữ liệu khác nhau và type = 1 (từng cặp) thì TTEST trả về giá trị lỗi #N/A.
 • Các đối số tails và type sẽ được cắt cụt để trở thành số nguyên.
 • Nếu tails hoặc type không phải là số thì TTEST trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu tails là bất kỳ giá trị khác 1 hoặc 2 thì TTEST trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Hàm TTEST dùng dữ liệu trong array1 và array2 để tính toán thống kê t không âm.
  • Nếu tails=1, TTEST trả về xác suất có giá trị cao hơn trong thống kê t. Dựa vào giả thuyết rằng array1 và array2 là các mẫu thử từ các tập hợp có cùng giá trị trung bình.
  • Giá trị được hàm TTEST trả về khi tails=2 là gấp đôi giá trị được trả về. Khi tails=1 và tương ứng với xác suất có giá trị tuyệt đối cao hơn trong phân bố t dựa trên giả thuyết “có cùng giá trị trung bình tập hợp”.

Ngoài ra bạn muốn nâng cao trình độ excel của bản thân, bạn có thể tham gia lớp Excel online 1 thầy 1 trò.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất (click vào ảnh)

hàm ttest

TAI FILE EXCEL