Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm Vlookup dò tìm kiếm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác một cách nhanh và chính xác.

Hãy mở rộng tư duy logic và thấy rằng: Việc tìm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác

Ví dụ về hàm vlookup để tìm kiếm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác

Trong các bức ảnh phía dưới: Đây là file Tính lượng tiêu thụ nhiên liệu và ta có 2 sheet:

 • Sheet “Bang tieu thu”
 • Sheet “DANH SACH”

1. Sheet “Bang Tieu Thu”

Trong bảng [Bảng tiêu thụ nhiên liệu] ta đã có Mã Hàng và chúng ta cần tìm

 • Tên hàng
 • Hãng sản xuất cùng với
 • Đơn giá

Để hoàn tất Bảng tiêu thụ nhiên liệu.

tìm kiếm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác

2. Sheet “DANH SACH”

Có 2 bảng giúp ta lấy được toàn bộ dữ liệu cần ở sheet “Bảng Tiêu Thụ”

 • Bảng [Danh sách Hãng]:

Cung cấp tên hãng tương ứng với mã hãng là 2 ký tự sau cùng cũng Mã Hàng.

 • Bảng [Danh sách mặt hàng]:

Cung cấp Tên Hàng và Đơn giá từng mặt hàng. Tìm theo Mã Hàng là Ký tự đầu tiên bên trái của Mã Hàng trong [Bảng Tiêu Thụ Nhiên Liệu]

ham vlookup trong excel tren nhieu sheet 1

3. Cách sử dụng hàm vlookup để tìm Tên nhà sản xuất từ sheet “DANH SACH”

Bước 1: Nhập công thức vào ô đầu tiên trong cột hãng sản xuất như sau:

ô D3 = Vlookup (RIGHT (B3,2),……………….

 

ham vlookup trong excel tren nhieu sheet 1

Bước 2: Dùng chuột để chọn vùng tìm kiếm và Hoàn tất hàm vlookup.

Hoàn tiếp phần ………

 • Click chuột vào tab tên sheet.
 • Sau đó chọn toàn bộ bảng [DANH SÁCH HÃNG]

Tương ứng với công thức như sau:

ô D3 = Vlookup (RIGHT(B3,2), ‘DANH SACH’ ! B3:C8,………………….

tìm kiếm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác

Trả về:

= Vlookup (RIGHT (B3,2), ‘DANH SACH’ ! B3:C8,

 • Chọn cột chỉ định để tìm Tên hãng sản xuất = 2
 • Kiểu tìm kiếm là tìm kiếm chính xác = 0.

Công thức được viết hoàn chỉnh như sau:

ô D3 = Vlookup (RIGHT (B3,2), ‘DANH SACH’ ! B3:C8,2,0)

Bước 4: Copy công thức ở ô D3 xuống cho các ô còn lại là sẽ tìm được tên Hãng sản xuất cho các mặt hàng phía dưới.

ham vlookup trong excel tren nhieu sheet 1 Sử dụng hàm vlookup

 

Tuy nhiên bạn để ý sẽ thấy mặt hàng số 6 “D00TN” bị lỗi #N/A

Bạn hãy xem bài viết sau để biết rõ lý do vì sao nhé:

Lỗi #N/A trong hàm tìm kiếm theo cột vlookup

Lưu ý:

Sau khi chọn vùng tìm kiếm xong bạn cần cố định vùng tìm kiếm bắng phím F4. Như vậy khi copy công thức thì vùng dữ liệu không bị thay đổi theo.

Click để Xem bài viết: Ý nghĩa của việc cố định vùng dữ liệu

Nhiệm vụ của bạn là hãy áp dụng hướng dẫn trên để tìm Tên Hàng và Đơn giá.

Như vậy chúng ta đã thực hiện tìm kiếm dữ liệu từ sheet này qua sheet khác bằng hàm Vlookup. Việc hoàn tất Bảng Tiêu Thụ Nhiên Liệu trở nên nhanh và chính xác. Không cần dò tìm thủ công bằng tay bằng mắt.

4. Sử dụng hàm vlookup để tìm kiếm dữ liệu từ file khác.

Các bước thực hiện bạn làm tương tự với tìm kiếm dữ liệu từ Sheet khác.

 • Nhập tên hàm
 • Viết thành phần đầu tiên của hàm: Điều kiện tìm kiếm
 • Dùng chuột để chọn vùng tìm kiếm ở file khác
 • Hoàn thiện hàm vlookup bằng loại tìm kiếm

Thật quá đơn giản phải không nào các bạn.

Lưu ý để có thể dùng chuột chọn vùng dữ liệu từ file khác bạn cần mở xong xong cả 2 file lên nhé.

cach-truong-kiem-80-tr-ngay