Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Hàm WEIBULL trong excel trả về phân bố WEIBULL. Hàm được dùng để phân tích độ tin cậy, như tính toán tuổi thọ trung bình của một thiết bị.

ĐỊNH NGHĨA HÀM WEIBULL

Trả về phân bố WEIBULL.

CÚ PHÁP

=WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)

Trong đó:

 • X: Giá trị để đánh giá hàm.
 • Alpha: Một tham biến tới phân phối.
 • Beta: Một tham biến tới phân phối.
 • Cumulative: Xác định dạng hàm.

Tất cả tham số trên đều bắt buộc phải có

LƯU Ý SỬ DỤNG HÀM

 • WEIBULL trả về giá trị lỗi #VALUE!, khi  x, alpha hoặc beta không phải là số
 • Nếu x < 0 thì WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Nếu alpha ≤ 0 hoặc nếu beta ≤ 0 thì WEIBULL trả về giá trị lỗi #NUM! .
 • Phương trình của hàm phân bố tích lũy Weibull là:

hàm weibull

 • Phương trình của hàm mật độ xác suất Weibull là:

hàm weibull

 • Khi alpha = 1, hàm WEIBULL trả về phân bố hàm mũ, với:

CÁCH SỬ DỤNG HÀM

Ví dụ: Tính giá trị phân bố Weibull, theo bảng số liệu dưới đây.

Lời giải:

Dựa vào bảng tính với số liệu có sẵn như:

 • X – Giá trị để đánh giá hàm là 110
 • Alpha – Một tham biến tới phân phối là 35
 • Beta – Một tham biến tới phân phối là 110
 • Cumulative – Xác định dạng hàm là TRUE và FALSE

+ Với giá trị logic TRUE, kết quả trả về là 0,632121

hàm weibull

+ Logic FALSE, kết quả trả về là 0,117053

hàm weibull

Bạn có thể thay đổi các giá trị khác nhau, để thực hành hàm thành thạo hơn. Trong quá trình sử dụng cần lưu ý một số vấn đề đã nêu trên để tránh bị sai sót.

Ngoài ra đơn vị bạn muốn nâng cao trình độ excel cho nhân sự có thể tham khảo khóa Đào tạo excel cho Doanh nghiệp.

Tham khảo thêm nhóm hàm xác suất (click vào ảnh)

TAI FILE EXCEL