Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

Hàm XLOOKUP là một trend mới của mạng xã hội hôm nay trong cộng đồng những người yêu thích excel.

Vlookup là hàm tìm kiếm theo cột. Trong khi Hlookup là hàm tìm kiếm theo dòng.

Sau thành công của 2 hàm nói trên, dường như excel không cải tiến gì nhiều. Hàm Vlookup vẫn là hàm khó hiểu cho đa số mọi người.

Nay sau 34 năm, XLOOKUP ra đời, một bước tiến đột phá.

Với Microsoft Office nói rằng: XLOOKUP = INDEX + MATCH.

Có thật sự kỳ diệu vậy không?

Hàm XLOOKUP là gì?

Mình xin khẳng định rằng, XLOOKUP vẫn là một hàm tìm kiếm. Nhưng hàm này cho phép tìm kiếm theo được cả dòng và cột

Cú pháp:

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array, [match_mode], [search_mode])

XLOOKUP dung đơn giản thay thế cho Vlookup và Hlookup thì bạn chỉ cần viết cấu trúc hàm đến phần thứ 3 là xong. Cụ thể:

=XLOOKUP(lookup_value, lookup_array, return_array)

Ví dụ 1:

Hàm XLOOKUP đơn giản với việc tìm ra thông tin email của list dánh sách tên. Tham khảo bảng bên cạnh.

hàm xlookup

hàm xlookup

Kết quả:

=XLOOKUP(A4,$E$4:$E$1003,$G$4:$G$1003)

Điều đầu tiên khác biệt: tại XLOOKUP:

  • Phần thứ 2 của hàm khai báo cột chứa giá trị tìm kiếm
  • Phần thứ 3: khai báo cột chứa kết quả tìm kiếm

Không cần khai báo cả bảng.

Không cần để ý quy tắc sắp xếp cột

Cũng không phải đếm số cột/ dòng chứa kết quả nữa bạn nhé.

Ví dụ 2:

Tìm giá trị nằm trong khoảng để áp mức thuế cho hàng hóa. Giả sửa với các khoảng giá trị hàng hóa như sau, sẽ bị áp mức thuế suất.

Tìm mức thuế bị áp với giá trị hàng hóa tại ô E2

hàm xlookup

Ở bài toán này, bạn sẽ thấy một điều khác biệt nữa.

Vlookup là hàm tìm kiếm, chỉ có thể tìm từ trái qua phải. Và cột chứa giá trị tìm kiếm buộc phải đứng đầu trong bảng tìm kiếm.

Nhưng XLOOKUP thì khác, cho phép tìm từ trái qua phải và từ phải qua trái. Không vấn đề.

Chỉ cần khai báo cột chứa giá trị tìm kiếm và cột chứa kết quả tìm kiếm.

Với tất cả những điều kì diệu trên, trong tương lai kỳ vọng XLOOKUP  sẽ là một cụ tuyệt vời. Giúp xử lý dữ liệu trong Big Data, giúp ích hữu hiệu cho những người đang phải làm phân tích, report, data…

Tuy nhiên, hiện hàm này mới ở giai đoạn thử nghiệm bản BETA.

Áp dụng hiện tại: Office Insider.

Trước khi có hàm XLOOKUP lực sỹ thì chúng ta vẫn cần học cách áp dụng thêm các hàm như: