Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

Kết hợp hàm IF và hàm And. Đây là một trong những cách kết hợp phổ biến của hàm IF bởi nó được áp dụng rất nhiều trong các tình huống thực tế tại Doanh nghiệp, Trường học, Trung tâm,…

kết hợp hàm if và hàm and trong excel, ket hop ham if va ham and trong excel

1. Các hàm cần biết trước khi học cách kết hợp hàm if và hàm and

Để hiểu được cách kết hợp của 2 hàm này chúng ta phải hiểu được cách sử dụng của từng hàm:

– Cách Sử dụng hàm If

– Cách sử dụng hàm And

 Bạn có thể search bài viết liên quan trong chức năng search của mạng xã hội học excel.

2. Ví dụ về cách kết hợp hàm if và hàm and

Tiếp đến, chúng ta sẽ cùng giải quyết 1 yêu cầu trong bài tập về cách kết hợp hàm Excel để thấy được hàm If và hàm and kết hợp như thế nào:

ket hop ham if va ham and trong excel 1

Yêu Cầu: Dựa vào Điểm Thực Hành (TH) và Điểm Lý Thuyết (LT) để tính điểm nhận xét biết rằng:

A/ – Nếu cả 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 8 thì Điểm nhận xét là 1

B/ – Nếu cả 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 7.5 thì Điểm nhận xét là 0.5

C/ – Còn lại thì điểm nhận xét bằng 0

 

3. Phân tích đề bài và cách sử dụng hàm

Như vậy trong trường hợp này mình có 3 điều kiện và chúng ta phải sử dụng hàm IF trong trường hợp này:

If (A thỏa mãn, 1, If(B thỏa mãn, 0.5, 0))

Vấn đề nằm ở chỗ là làm thế nào để biết A hoặc B có thỏa mãn hay không bởi lẽ mình có 2 điểm (TH và LT) dùng để so sánh:

Điều kiện A:

TH >=8

LY >=8

Có thể bạn quan tâm: 8 Cách kết hợp của hàm IF với các hàm khác trong excel

Nếu điều kiện của chúng là tất cả các giá trị đều phải thỏa mãn điều kiện con của nó thì chúng ta sẽ dùng hàm AND:

AND (TH>=8, LY >=8) -> Nếu thỏa mãn thì trả về giá trị Điểm nhận xết = 1 còn không đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng hàm IF và and kết hợp với nhau để đến trường hợp cả 2 điểm LT và TH cùng lớn hơn hoặc bằng 7.5 – nếu thỏa mãn thì giá trị trả về sẽ là 0.5 còn lại tất cả các trường hợp khác giá trị trả về đều bằng 0.

 

4. Hình minh họa cách kết hợp hàm if và hàm and; phân tích cách sử dụng hàm kết hợp.

Các bạn hãy xem cách sử dụng hàm ở hình phía dưới cho trường hợp này nhé:

[sociallocker id=”515″]et hop ham if va ham and trong excel 2[/sociallocker]

 

Chúng ta có thể thấy:

HS số 1 (Kim), Số 3 (Minh) có 2 điểm LT và TH đều lớn hơn hoặc bằng 8 nên được 1 điểm nhận xét

HS số 2 (Hoa) có cả 2 điểm nhỏ hơn 7.5 nên 0 điểm nhận xét

HS số 4 (Quân) có 1 điểm nhỏ hơn 8 nhưng lớn hoặc bằng 7.5 nên chỉ được 0.5 điểm nhận xét

Còn đối với HS số 5 (Duy) lại có 1 điểm nhỏ hơn 7.5 nên dù điểm còn lại có là 10 thì cũng 0 điểm nhận xét.

Đó là ý nghĩa của việc dùng hàm AND (Tất cả đều phải thỏa mãn)

 

Tác giả: Truongpx

Trung Tâm Đào tạo Kỹ năng làm việc webkynang.vn

cach-truong-kiem-80-tr-ngay