Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

DOWNLOAD QUYET DINH 15, quyết định 15

Quyết Định 15 – Download quyết định 15 miễn phí

Nội dung chính của Chế độ kế toán theo Quyết định 15: “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước”. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:

Phần thứ nhất – Hệ thống tài khoản kế toán;

Phần thứ hai – Hệ thống báo cáo tài chính;

Phần thứ ba – Chế độ chứng từ kế toán;

Phần thứ tư – Chế độ sổ kế toán

 

Để xem chi tiết Quyết định 15 các bạn vui lòng download file đính kèm

Hoặc tham khảo trực tiếp tại website Cổng thông tin điện tử “Hệ thống văn bản pháp luật”

Click để download: [sociallocker] Quyet Dinh 15 – Che do ke toan doanh nghiep[/sociallocker]

 

Download Nội dung quyết định 48 tại:

[sociallocker] https://excel.webkynang.vn/quyet-dinh-48-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua/[/sociallocker]