Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel

HUONG DAN QUYET TOAN THUE 2014 quyết toán thuế năm 2014

Quyết toán thuế năm 2014 – chính sách thuế mới (download free)

Quyết toán thuế năm 2014 – quyết toán thuế TNDN, TNCN, GTGT – đây là phần cập nhật chính sách thuế mới của cục thuế thành phố hà nội. Thực sự là một tài liệu rất hữu ích với anh chị em làm kế toán nhà mình.

Làm kế toán mà không hiểu luật thuế, luật kế toán thì không hiểu sẽ làm kiểu gì. Nhưng hiểu rồi mà không cập nhật thường xuyên những thay đổi của chính sách thuế, chính sách kế toán thì cũng tai hại không kém J. Và đương nhiên trong lần quyết toán thuế năm 2014 này, may mắn cho chúng ta khi cục thuế thành phố hà nội đã tổ chức buổi cập nhật chính sách thuế mới và để lại bản powerpoint cho những anh/ chị em không có điều kiện tham gia.

Một số nội dung chính của hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014 của cục thuế hà nội

 

1. Những điểm mới trong luật và thông tư về thuế.

– Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11//2014 có những đổi gì trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), luật thuế tài nguyên và luật quản lý thuế.

Đáng lưu ý:

+ Bỏ quy định mức khống chế về tỉ lệ 15% chi phí được trừ đối với các chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị…

+ Thu nhập của cá nhân KD có DT it hơn 100 tr.đồng/năm không phải nộp thuế TNCN

+ Quy định tỷ lệ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS là 2% trên giá chuyển nhượng từng lần.

– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, tương tự cũng có những điều chỉnh về thuế TNDN, TNCN, GTGT, Tài nguyện và quản lý thuế.

Đáng chú ý:

+ Bỏ mức khống chế 01 triệu đồng/người/tháng đối với chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

+ Không tính vào chi phí được trừ đối với: Chi phí trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu, theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của DN; lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư;…

+ Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn đối với TN sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ. (Trước kia chưa quy định điều này)

– Thông thư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015.

 

2. Hướng dẫn quyết toán thuế

2.1. Quyết toán thuế TNCN (thuế thu nhập cá nhân)

Trước tiên bạn cần phải nắm rõ các văn bản nào đang quy định về thuế tncn rồi hãy xem những điểm mới của hướng dẫn này nhé.

Các văn bản quy định về thuế thu nhập cá nhân:

– Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN ngày 22/11/2012 (số 26/2012/QH12)

– Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ

– Thông tư số 111/2013/TT-BTC, 156/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Một số nội dung chính

– Đối tượng quyết toán thuế TNCN

– Căn cứ tính thuế TNCN

– Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế TNCN

– Hoàn thuế

– Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

2.2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Các văn bản pháp quy về thuế thu nhập doanh nghiệp

– Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH.

– NĐ số: 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.

– TT số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

– TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

– TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Một số điểm nổi bật trong quyết toán thuế TNDN:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế TNDN

+ Đối với HHDV dùng để trao đổi (không gồm hàng hóa dịch vụ dùng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, HHDV cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

+ Bỏ quy định hàng biếu, tặng, cho; phải đưa vào doanh thu

+ Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo HĐ thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì DT được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo DT trả tiền 1 lần.

– Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Là các khoản chi thực tế liên quan đến HĐSXKD của DN.

+ Là các khoản chi có đầy đủ HĐ, CT hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi nếu có HĐ mua HHDV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm VAT) khi TT phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

– Chi phí không được trừ:

+ Đối với tài sản là CCDC, bao bì,… không đủ ĐK là tài sản cố định được phẩn bổ không quá 3 năm vào chi phí HĐ SXKD của DN.

+ DN tự XD, quản lý ĐM tiêu hao nguyên liệu, vật liệu,… sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Định mức này được XD từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

 

Và còn nhiều điểm khác nữa.

Các bạn vui lòng tham khảo trong file đính kèm có thể download ở phần 3 của bài viết nhé.

 

3. Download file “Quyết toán thuế năm 2014 – chính sách thuế mới”

Nếu bạn thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè mình nhé. J

Link download

Đừng quên việc Đăng ký nhận bài viết mới qua email tại link sau bạn nhé:

Đăng ký email


thichthiclick