Wpro.vn - #1 Về phần mềm/ File Excel | Học Excel với Huấn Luyện Viên 1 kèm 1 liên hệ zalo: 0389 978 430

trích khấu hao Tài sản cố định

Tài sản cố định là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp, với nhiều loại hình doanh nghiệp thì tài sản cố định chiếm tỉ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, do đó việc hiểu chính xác cách xác định nguyên giá, thời gian tính khấu hao và phương pháp tính khấu hao sẽ giúp cho doanh nghiệp vận dụng đúng nhằm giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh cũng như tránh khỏi các rắc rối trong quá trình quyết toán thuế có liên quan đến giá trị các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 45 có hiệu lực từ ngày 10/6/2013 và thay thế cho thông tư 203/2009/TT-BTC nhằm qui định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp, trong đó có một số nội dung chính sau:

1/ Quản lý Tài sản cố định: Sẽ qui định cụ thể các tiêu chuẩn và cách nhận biết một Tài sản cố định, ví dụ:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Bên cạnh đó thông tư cũng chỉ rõ cách xác định nguyên giá của tài sản cố định gồm những gì: là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác …vvv…

2/ Qui định về Trích khấu hao Tài sản cố định: 

– Nguyên tắc trích khấu hao: Tất cả các tài sản cố định của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao

– Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp,….

– Xác định thời gian tính khấu hao (có phụ lục kèm theo thông tư)

 

Click để download:  [sociallocker]Ttu 45-2013 thay the 203-2009 (4-2013) qui dinh ve su dung va trich khau hao tai san co dinh[/sociallocker]

Lưu ý: Về mức giá trị tối thiểu để có thể được xác định là tài sản cố định tại thông tin trước đó Thông tư 203/2009 là 10 triệu đồng.

 

Download thông tư 203 để tham khảo tại đây:

[sociallocker] TT203BTC – Su dung va trich khau hao tai san co dinh[/sociallocker]

cach-truong-kiem-80-tr-ngay